Asset Publisher Asset Publisher

به منظور برون سپاري مطالبات غير جاري روستايي جلسه اي با حضور عقيل زينلي مدیر شعب استان ، معاونین اجرایی و مالی و فناوری ، اعضای کمیسیون وصول مطالبات، عبدالوهاب محمدي مدير عامل شركت اقتصادي محور ونداد و اعضاء شركت برگزار گرديد.

مديريت شعب استان بوشهر نسبت به برون سپاري مطالبات غير جاري روستايي اقدام نمود

به منظور برون سپاري مطالبات غير جاري روستايي جلسه اي با حضور عقيل زينلي مدیر شعب استان ، معاونین اجرایی و مالی و فناوری ، اعضای کمیسیون وصول مطالبات، عبدالوهاب محمدي مدير عامل شركت اقتصادي محور ونداد و اعضاء شركت برگزار گرديد.

به نام خدا

مديريت شعب استان بوشهر نسبت به برون سپاري مطالبات غير جاري روستايي اقدام نمود  

به منظور برون سپاري مطالبات غير جاري روستايي جلسه اي با حضور عقيل زينلي مدیر شعب استان ، معاونین   اجرایی و مالی و فناوری ، اعضای کمیسیون وصول مطالبات، عبدالوهاب محمدي مدير عامل شركت اقتصادي محور ونداد و اعضاء شركت  برگزار گرديد.

در ابتدا ي این جلسه مدیر شعب استان، پیگیری مطالبات از طریق شرکت برون سپاری را یکی از راهکارهای جدیدبانک با توجه به افزایش مطالبات بانک عنوان نمود و افزود: در دوره گذشته این مدیریت اقدام به انعقاد قرارداد با يكي از شركت ها جهت برون سپاري مطالبات نموده كه با توجه به شرايط خاص آب و هوايي منطقه وضعيت جغرافيايي و پراكندگي روستاهاي استان و امكانات محدود شركت، عملاً شركت مزبور نتوانست مديريت را جهت تحقق اهداف تعيين شده در بخش مطالبات غير جاري روستايي ياري رساند كه اين امر لزوم يك بازنگري در برنامه ها و تجديد ساختار را بيش از پيش مشهود مي نمود بنابر اين باعث شد تا با شرکت جدیدی جهت این مهم وارد مذاكره شويم كه  امیدواریم با اين اقدام و قرارداد جدید با اين شرکت بتوانیم به اهدف مورد نظر مان برسیم .

  سپس عبدالوهاب محمدي مدير عامل شركت اقتصادي محور ونداد به ارائه برنامه ها و راه کارهای عملی در راستاي وصول مطالبات و تحقق اهداف بانک براي شعب و مديريت ها پرداخته و اظهار امیدواری نمود با توجه به تجربه عملکرد موفق این شرکت در برخي از مدیریت ها و با مساعدت و همكاري  مدیریت شعب استان  در این استان نیز موفقيت هاي لازم طبق مفاد قرارداد را كسب نمايند.

در ادامه وي به پاسخگويي به سئوالات و ابهامات مطروحه توسط اعضای کمیسیون پيرامون مفاد قرارداد پرداخت  و توانست نظر مساعد اعضای کمیسیون و مدیر شعب استان را جلب نمایند.

  در انتها  مقرر گردید با شرکت مزبور به مدت معینی قرارداد منعقده گرديده و در صورت توانایی شركت جهت ايفاي تعهدات خود در خصوص تمديد قرارداد موضوعه اتخاذ تصميم گردد.

 

 

 

Last Updated 1399/7/12

مقاله ها

Documents
There are no documents or media files in this folder.
Name Size Downloads Action
There are no documents or media files in this folder.
There are no documents or media files in this folder.