Asset Publisher Asset Publisher

با برگزاري آزمون سنجش اطلاعات شغلي كاركنان در استان بوشهر

عقيل زينلي مديريت شعب استان بوشهر: حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد

با برگزاري آزمون سنجش اطلاعات شغلي كاركنان در استان بوشهر، عقيل زينلي مدير شعب استان كه از همان دقايق آغازين برگزاري آزمون به اتفاق برخي كارشناسان و روساي دواير مدييت با حضور در شعب سطح بوشهر اقدام به نظارت بر فرايند اجرايي برگزاري آزمون مربور نموده بود با اشاره به اهمیت برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی در ارتقای دانش کارکنان در این رابطه اظهار داشت: برگزاری چندین ساله و مستمر این آزمون، بی شک اهداف متعددی از جمله سوق دادن کارکنان به مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، شناسایی کارکنان نخبه، ارزیابی اثربخش دوره های آموزشی و مهارت کارکنان را به دنبال دارد.

«به نام خدا»

عقيل زينلي مديريت شعب استان بوشهر: حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد

با برگزاري آزمون سنجش اطلاعات شغلي كاركنان  در استان بوشهر، عقيل زينلي مدير شعب استان كه از همان دقايق آغازين برگزاري آزمون به اتفاق برخي كارشناسان و روساي دواير مدييت با حضور در شعب سطح بوشهر اقدام به نظارت بر فرايند اجرايي برگزاري آزمون مربور نموده بود با اشاره  به اهمیت برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی در ارتقای دانش کارکنان در این رابطه اظهار داشت: برگزاری چندین ساله و مستمر این آزمون، بی شک اهداف متعددی  از جمله سوق دادن کارکنان به مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، شناسایی کارکنان نخبه، ارزیابی اثربخش دوره های آموزشی و مهارت کارکنان را به دنبال دارد.

همچنين انتظار مي رود همكاران پس از برگزاري آزمون نيز با تداوم مطالعات خود در حوزه دستورالعمل هاي بانك، ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف خود در بخش هاي مختلف نسبت به برطرف نمودن اين نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت موجود با بهره گيري از دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بانك اقدام نمايند.

ایشان پویایی و آینده نگری و بهبود ارائه خدمات هر سازمان را در گرو آموزش کارکنان دانست و در این خصوص توضیح داد : آموزش باعث می شود همکاران با اهداف و استراتژی های سازمان آشنا گردند .اگر بتوانیم به مباحث آینده نگاه عمیق داشته و بر مبنای آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم یا به عبارتی
آینده پژوهی کنیم آینده خود و سازمان را با برنامه ریزی دقیق تری ترسيم خواهيم نمود.

مدیر شعب استان بوشهر ایجاد حس مثبت اندیشی در فراگیران ، انتقال تجربه همکاران موفق و افزایش نفوذ کلام ایشان را  از دیگر خصوصیات آموزش عنوان نمود.

عقيل زينلي با اشاره به نقش آموزش گفت: نقش آموزش در بهبود کیفیت و ارائه خدمات هر سازمانی بر کسی پوشیده نیست. حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد .

خاطر نشان مي گردد به منظور سركشي بروند اجرايي برگزاري آزمون موضوعه، دو تيم متشكل از مسوولين و كارشناسان ستاد مديريت تشكيل كه با حضور در شعب سطح شهر بوشهر برفرايند عملياتي آزمون موصوف نظارت لازم را اعمال نمودند.

 

 

 

Last Updated 1399/7/15

مقاله ها

Documents
There are no documents or media files in this folder.
Name Size Downloads Action
There are no documents or media files in this folder.
There are no documents or media files in this folder.