زینلی مدیر شعب استان بوشهر: باید با تلاش مضاعف صد درصد اهداف تعیین شده محقق گردد

زینلی مدیر شعب استان بوشهر: باید با تلاش مضاعف صد درصد اهداف تعیین شده محقق گردد

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش های مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

زینلی  مدیر شعب استان بوشهر: باید با تلاش مضاعف صد درصد اهداف تعیین شده محقق گردد

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش های مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان  برگزارگردید.

     در این جلسه روسای دوایر  به گزارش عملکرد  خود پرداختند  و با بیان دیدگاه های خود، راهکارهایی را جهت بهبود عملکرد  ارایه نمودند.

     درادامه زینلی  مدیر شعب استان گفت:  همکاران شعب نشان داده اند که همگی همراه هستند ولی نیاز به پشتیبانی دارند پس ما کارکنان مدیریت باید شعب را پشتیبانی نموده و تدبیری بیندیشیم تا با تلاش مضاعف و هدف گذاری  به نتیجه مطلوب برسیم.

  ایشان افزود تمام بخش ها مهم هستند از جمله  مالی ، آموزش، جذب منابع ، وصول مطالبات، بازرسی، طرح مهر، صدور ضمانت نامه ها و... باید کارها را اولویت بندی کنیم، با همکاران جلسه بگذاریم از آنها مشورت بگیریم و از  روزمرگی پرهیز نماییم.

     مدیر شعب استان افزود: با توجه به ظرفیت خوب حسابهای خرد درکل استان، نباید بازار را از دست داد و باید با شناسایی صحیح جامعه هدف  با تبلیغات خوب و مناسب و با بیان شیوا و گویا سهم بیشتری از ظرفیت ها و فرصت های موجود ببریم.

    زینلی ادامه داد: برای هر کاری راهکاری وجود دارد که باید با بررسی دقیق به آن برسیم و با  تقسیم بندی صحیح کارها بین همکاران، ارتباط بیشتر با آنها، ایجاد هماهنگی لازم با آنها و فرهنگ سازی با تلاش مضاعف صد در صد اهداف تعیین شده محقق گردد.

  پس از آن رحیمی معاون اجرایی مدیریت گفت: سعی و تلاش همه بوده که به جایگاه قابل قبولی برسیم که با سعی و تلاش این مهم حاصل شده و می توانیم بهتر هم باشیم. وی افزود: با اجرای طرح های ضربتی برای هرکدام از بخش ها برنامه هایی داریم.

سپس جمالوندی معاون فناوری و مالی گفت: باید قدردان زحمات شعب باشیم وبا همکاری و یاری رسانی، باری را از دوش آنها برداریم. باید تلاش مضاعف کنیم تا جایگاه مدیریت را ارتقای دهیم . پس همه باید در این مهم سهیم باشیم حتی اگر شده به اندازه یک قدم.

 

  

آخرین بروزرسانی 1398/11/20