تازه های اخبار تازه های اخبار

« تقدیر از پذیرنده برترپایانه فروشگاهی در مدیریت بوشهر»

« تقدیر از پذیرنده برترپایانه فروشگاهی در مدیریت بوشهر»

از پذیرنده برتر دستگاه کارت خوان بانک مسکن مدیریت شعب استان بوشهر قدردانی شد.

 

« تقدیر از پذیرنده برترپایانه فروشگاهی در مدیریت بوشهر»

     از پذیرنده برتر دستگاه کارت خوان بانک مسکن مدیریت شعب استان بوشهر قدردانی شد.

     در این دیدار  موسی رحیمی معاون اجرایی مدیریت، با حضور در محل کار فریبا دنیادیده  با تقدیم هدیه و لوح سپاس از وی قدردانی نمود.

آخرین بروزرسانی 1397/2/31