تازه های اخبار تازه های اخبار

« نشست صميمانه كاركنان بازنشسته در مديريت بوشهر»

« نشست صميمانه كاركنان بازنشسته در مديريت بوشهر»

در اين ديدار كه جهت پيگيري امور بازنشستگان برگزار شده بود، نادر خدري به عنوان نماينده كانون بازنشستگان استان ضمن تشريح و بيان موضوعات جلسه سراسري نمايندگان كانون بازنشستگان مديريت شعب استان ها با مسؤولين بانك، خواستار رفع مشكلات و مسائل رفاهي، درماني و معيشتي ساير بازنشستگان از جمله پرداخت هزينه آب و برق، افزايش اعتبار رفاهي، تسريع در روند پرداخت هزينه هاي درمان، افزايش كمك هزينه درمان و پزشكي گرديد.

 

« نشست صميمانه كاركنان بازنشسته در مديريت بوشهر»

        نشست صميمانه كاركنان بازنشسته با حضور مدير شعب استان بوشهر برگزار گرديد.

     در اين ديدار كه جهت پيگيري امور بازنشستگان برگزار شده بود، نادر خدري  به عنوان نماينده كانون بازنشستگان استان ضمن تشريح و بيان موضوعات جلسه سراسري نمايندگان كانون بازنشستگان مديريت شعب استان ها با مسؤولين بانك، خواستار رفع مشكلات و مسائل رفاهي، درماني و معيشتي ساير بازنشستگان از جمله پرداخت هزينه آب و برق، افزايش اعتبار رفاهي، تسريع در روند پرداخت  هزينه هاي درمان، افزايش كمك هزينه درمان و پزشكي گرديد.

      در ادامه عبدالحسين خدري يكي از مديران بازنشسته ضمن تقدير و تشكر از مدير استان، به يادآوري خاطرات گذشته و چگونگي نحوه انجام امور و ارائه خدمات بانكي در دوران خدمت خود پرداخته و با بيان اين كه بازنشستگان سرمايه هاي ماندگار بانك و بهترين مبلغين جهت شناسايي بانك و خدمات آن مي باشند، خواستار انجام برخي امور از جمله برگزاري اردوهاي تفريحي و مراسم دورهمي و ...، گرديد.

      در انتها سيد حسين موسوي مدير شعب استان از سال ها تلاش كاركنان بازنشسته قدرداني كرد وگفت: خوشحالم كه افتخار شاگردي و همكاري با شما را داشتم. وي افزود: بازنشستگان مايه افتخار بانك هستند و تكريم آنان وظيفه ذاتي همه ماست و لازم است قدر زحمات پيشكسوتان بانك را با رعايت امانت داري بدانيم.

     سپس وي ضمن تصويب مواردي نظير انعقاد قرارداد با مراكز عينك سازي و دندان پزشكي و تأكيد بر تسريع در روند پرداخت هزينه درمان، جهت همكاري بيشتر در راستاي رفع مسائل و مشكلات بازنشستگان قول مساعدت را دادند.  

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31