تازه های اخبار تازه های اخبار

« موسوی مدیر شعب استان بوشهر: توازن در اهداف جزی اصول اصلی بانک است»

« موسوی مدیر شعب استان بوشهر: توازن در اهداف جزی اصول اصلی بانک است»

گردهمایی مسؤولین، معاونین و پایوران شعب با مسؤولین و کارشناسان مدیریت در روز جمعه مورخ 11/12/96 در محل سالن اجتماعات مدیریت شعب استان بوشهر برگزار گردید.


« موسوی مدیر شعب استان بوشهر: توازن در اهداف جزی اصول اصلی بانک است»

         گردهمایی مسؤولین، معاونین و پایوران شعب با مسؤولین و کارشناسان مدیریت در روز جمعه مورخ 11/12/96  در محل سالن  اجتماعات مدیریت شعب استان بوشهر برگزار گردید.
         در این گردهمایی موسوی مدیر شعب استان ضمن عرض خیرمقدم به همکاران گفت: تلاش همکاران باعث گردیده در ارزیابی عملکرد پایان دی ماه صعود سیزده پله ای نسبت به ماه قبل داشته باشیم و این دستاورد بزرگی  در بین مدیریت های سراسر کشور بوده و باعث قرار گرفتن جایگاه مدیریت فراتر از میانگین کشور و منطقه ای گردیده که این خود جای تقدیر و تشکر را دارد.  وی افزود: عملکرد مدیریت و شعب در جذب منابع مطلوب بوده  و کلیه شعب می توانند در زمان باقی مانده  در منطقه سبز قرار گیرند.

    ایشان توازن در اهـداف را جـزی اصـول اصـلی بانـک خـواند و یادآور گردید باید هدفمند و با برنامه ریزی حرکت کرد و نباید توجه یکجانبه به یک بخش ما را از رسیدن به اهداف سایر بخش ها غافل نماید.

    موسوی خواستار اهتمام بیشتر همکاران به اهداف تعیین شده در بخش حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گردید و ترویج فرهنگ سرمایه گذاری را بین همکاران و مشتریان یادآور شد.

    در ادامه مدیر شعب استان با تاکید بر موضوعاتی همچون موارد حفاظتی، وصول مطالبات، ایجاد خودباوری در همکاران و ... خواستار تلاش همکاران جهت حفظ و نگهداشت منابع در شرایط رقابتی موجود در روزهای پایانی سال گردید.  

        در بخش دیگری از این مراسم مسؤولین دوایر و کارشناسان  مدیریت به بیان موضوعات تخصصی در ارتباط با حوزه های کاری خود پرداختند.

       در انتهای جلسه از سعیده سلیمانی به عنوان یکی از یکصد رییس شعبه برتر کشور و همچنین از همکاربازنشسته خدابخش عباسی که در سال جاری به افتخار بازنشستگی نایل گردیده بود، تجلیل به عمل آمد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31