تازه های اخبار تازه های اخبار

پنج نفر از همکاران بوشهر تشویق شدند

طی مراسمی و با حضور مدیر شعب استان ، مسیولین و معاون دوایر مدیریت کارشناسان بانک وکلیه روسای شعب استان بوشهر به پنج نفر از همکارانی که در سال گذشته (1391) بهترین عملکرد را در زمینه مختلف داشتند لوح تقدیر و هدایایی اهدای گردید.

در این مراسم که سالن اجتماعات شعبه نواب صفوی بوشهر برگزار گردید ،  مدیر شعب استان خطاب به همکاران گفت : بی شک ما تلاش همکاران را بی پاسخ نمی گزاریم و حتی همکارانی که در دور افتاده ترین نقطه استان فعالیت می کنند از نگاه ما مخفی نمی مانند . ارشاد ادامه داد: امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه داده وفرهنگ تقدیر و تشکر را هرچه بیشتر زنده نگهداریم .

ایشان از دیگر همکاران نیز خواست با دلگرمی هرچه بیشتر به کار خود ادامه داده تا در فرصتهای آینده آنها نیزجزو برترینها باشند.

کسانی که مورد تشویق مدیر استان قرارگرفتند بترتیب آقایان مرتضی دهداری زاده رییس شعبه مرکزی بوشهر، امین ادیبی رییس شعبه عاشوری بوشهر، بهرام احمدی نیا رییس شعبه عسلویه،رضامحقق نژاد رییس شعبه مرکزی گناوه و علی کهنسال رییس شعبه بازاربرازجان بودند که به هرکدام یک لوح تقدیر به انضمام هدایای اهدای گردید و توسط همکاران مورد تشویق قرار گرفتند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23