تازه های اخبار تازه های اخبار

«تحویل محل جدید شعبه مرکزی بوشهر»

در روز شنبه مورخ 24/01/98 بازدیدی از ساختمان جدید الاحداث مدیریت شعب استان بوشهر با حضور اسحاق خاکی رییس اداره کل ساختمان، عقیل زینلی مدیر شعب استان بوشهر ،کارشناسان اداره مذکور،کارشناسان مدیریت و نمایندگان مجری و مشاور صورت پذیرفت و شعبه مرکزی بوشهر به محل جدید در ساختمان مذکور نقل مکان نمود.

«به نام خدا»

«تحویل محل جدید شعبه مرکزی بوشهر»

 

    در روز شنبه مورخ 24/01/98 بازدیدی از ساختمان جدید الاحداث مدیریت شعب استان بوشهر با حضور  اسحاق خاکی رییس اداره کل ساختمان، عقیل زینلی مدیر شعب استان بوشهر ،کارشناسان اداره مذکور،کارشناسان مدیریت و نمایندگان مجری و مشاور صورت پذیرفت و شعبه مرکزی بوشهر به محل جدید در ساختمان مذکور نقل مکان نمود.

    در این بازدید زینلی مدیر شعب استان بوشهر ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی به مهمانان گفت: با توجه به نیاز ضروری استان به بهره برداری از ساختمان جدید مدیریت، امیدوارم با یک تعامل خوب بتوانیم شاهد تسریع درعملیات پایانی مراحل پروژه ساختمان جدید مدیریت شعب استان باشیم.
     همچنین در جلسه ای که به همین منظور در محل دفتر مدیر شعب استان برگزار گردید ابتدا زینلی  به بررسی مصوبات جلسه قبلی و اقدامات صورت پذیرفته پرداخت و توضیحات لازم را درخصوص کارهای باقی مانده ارایه و افزود: پیشرفت ساختمان به گونه ای است که بتوانیم بزودی به بهره برداری برسیم. همچنین ایشان در خصوص فروش املاک مازاد، طراحی چیدمان دوایر و پرسنل مدیریت با رعایت اصول بهره وری و خواست مدیر عامل محترم بانک ،خرید و تجهیز صندوق امانات متناسب با ظرفیت مورد نیاز، ساماندهی کاربری های مورد نیاز در ساختمان، جابجایی شعبه امام خمینی بوشهر به محل قبلی شعبه مرکزی بوشهر و... مطالبی را بیان داشت.  

   سپس خاکی رییس اداره کل ساختمان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت استان، با بیان جزییات فنی ساختمان مدیریت عنوان نمود ساختمان مدیریت در حال حاضر در حدود  98  درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در روزهای آتی می بایست جابجایی پرسنل ستاد نیز صورت پذیرد گفت: امروز با تغییر رویکرد و تعیین اولویت ها امیدواریم بتوانیم با رفع چالش های پیش رو و گره گشایی در کارها در روزهای آتی به بهره برداری ساختمان جدید مدیریت برسیم .

         در این جلسه کلیه اعضای نظرات و پیشنهادات اجرایی خود را عنوان داشته و در نهایت صورتجلسه مصوبات مربوطه تهیه و به امضای اعضای رسید.

 

آخرین بروزرسانی 1398/3/11