تازه های اخبار تازه های اخبار

زينلي مدیر شعب استان بوشهر: بايد با تلاش مضاعف صد درصد اهداف تعيين شده محقق گردد

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش هاي مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

زينلي  مدیر شعب استان بوشهر: بايد با تلاش مضاعف صد درصد اهداف تعيين شده محقق گردد

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش هاي مختلف، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان  برگزارگردید.

     در این جلسه روساي دواير  به گزارش عملكرد  خود پرداختند  و با بيان ديدگاه هاي خود، راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد  ارائه نمودند.

     درادامه زينلي  مدیر شعب استان گفت:  همكاران شعب نشان داده اند كه همگي همراه هستند ولي نياز به پشتيباني دارند پس ما كاركنان مديريت بايد شعب را پشتيباني نموده و تدبيري بينديشيم تا با تلاش مضاعف و هدف گذاري  به نتيجه مطلوب برسيم.

  ايشان افزود تمام بخش ها مهم هستند از جمله  مالي ، آموزش، جذب منابع ، وصول مطالبات، بازرسي، طرح مهر، صدور ضمانت نامه ها و... بايد كارها را اولويت بندي كنيم، با همكاران جلسه بگذاريم از آنها مشورت بگيريم و از  روزمرگي پرهيز نماييم.

     مدير شعب استان افزود: با توجه به ظرفيت خوب حسابهاي خرد دركل استان، نبايد بازار را از دست داد و بايد با شناسايي صحيح جامعه هدف  با تبليغات خوب و مناسب و با بيان شيوا و گويا سهم بيشتري از ظرفيت ها و فرصت هاي موجود ببريم.

    زينلي ادامه داد: براي هر كاري راهكاري وجود دارد كه بايد با بررسي دقيق به آن برسيم و با  تقسيم بندي صحيح كارها بين همكاران، ارتباط بيشتر با آنها، ايجاد هماهنگي لازم با آنها و فرهنگ سازي با تلاش مضاعف صد در صد اهداف تعيين شده محقق گردد.

  پس از آن رحيمي معاون اجرايي مديريت گفت: سعي و تلاش همه بوده كه به جايگاه قابل قبولي برسيم كه با سعي و تلاش اين مهم حاصل شده و مي توانيم بهتر هم باشيم. وي افزود: با اجراي طرح هاي ضربتي براي هركدام از بخش ها برنامه هايي داريم.

سپس جمالوندي معاون فناوري و مالي گفت: بايد قدردان زحمات شعب باشيم وبا همكاري و ياري رساني، باري را از دوش آنها برداريم. بايد تلاش مضاعف كنيم تا جايگاه مديريت را ارتقاء دهيم . پس همه بايد در اين مهم سهيم باشيم حتي اگر شده به اندازه يك قدم.

 

  

آخرین بروزرسانی 1398/11/20