تازه های اخبار تازه های اخبار

زينلي مدير شعب استان بوشهر: پشتيباني از شعب جهت رسيدن به اهداف در بخش وصول مطالبات راهبرد كلان ماست.

به منظور بررسی روند كاري پيگيري وصول مطالبات جلسه اي با حضور مدیر ،معاونین مدیریت ، روسای شعب مرکزی بوشهر ، مرکزی برازجان ، مطهری بوشهر ، نواب صفوي ، شهید عاشوری ، بازار برازجان و تعدادي از روساي دواير برگزار گردید.

   

به نام خدا

زينلي مدير شعب استان بوشهر: پشتيباني از شعب جهت رسيدن به اهداف در بخش وصول مطالبات راهبرد كلان ماست.

  به منظور بررسی روند كاري پيگيري وصول مطالبات جلسه اي با حضور مدیر ،معاونین مدیریت ، روسای  شعب مرکزی بوشهر ، مرکزی برازجان ،  مطهری بوشهر ،  نواب صفوي ،  شهید عاشوری ،  بازار برازجان و تعدادي از روساي دواير برگزار گردید.

          عقيل زينلي مدیر  شعب استان با تشکر از همکاران از عملکرد پیگیری وصول مطالبات اعلام رضایت و قدردانی نمود و اظهار داشت: تنها همدلی همکاران و رابطه صیمی بین آنها و نیروهای شرکتی وصول مطالبات با ایجاد محیطی با نشاط برای رسیدن به موفقیت باید تلاش نمود زیرا که هدف یکی است وآن هم پیگیری و کاهش مطالبات . وي افزود: بررسی مطالبات قرارداد های مشارکت مدنی از الزامات رییس شعبه بوده و بایستی اشراف کامل بر این قسم از قراردادها داشته باشند . ايشان در خصوص بعضی از قراردادها مانند طرح مسکن مهر ضمن پیگیری و رایزنی با راه و شهرسازی و برگزاري  جلسات با پیمانکاران را یکی از راههای تعیین تکلیف این مطالبات دانستند . زيتلي در خصوص سایر قراردادهای مشارکت گفت:  نسبت به واگذاری سهم الشرکه یا تسویه قرارداد اقدام گردد. همچنین تأکید مؤکد بر پیگیری  و بررسی مصوبات قبلی را از موارد مهم دایره وصول دانست و در پایان  حفظ و ارتقاء جایگاه مدیریت را در بین مدیریت های کشور را مدیون زحمات کلیه همکاران دانست.
    سپس موسي رحيمي معاون اجرایی مطالبي را  در خصوص طرح تبصره 16 و طرح میثاق  ایراد نمود و به رفع ابهام پرداخت و این طرح ها را یک اهرم انگیزشی قوی برای وصول مطالبات دانست و تأکید کرد شعب از فرصت باقیمانده به نحو شایسته بهره لازم از این طرح ها را ببرند. وي مدارا نمودن با مشتریان و حفظ شأن و منزلت مشتری را از جمله موارد بااهمیت دانست.

     در ادامه معاون  مالی و فناوری  نکات امنیتی در خصوص فضای مجازی به همکاران یادآوری نمود و دقت همکاران را در ارسال مطالب و موضوعات مختلف به آنها گوشزد نمود.

   گفتني است در اين جلسه روساي شعب ضمن ارائه ديدگاه هاي خود، مواردي را جهت بهبود روند كاري ارائه نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/12/25