تازه های اخبار تازه های اخبار

مهدی جمالوندی معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان بوشهر: در ماه های متوالی جزی 2 مدیریت برتر کشور بوده ایم.

جلسه بررسی عملکرد پایانه های فروشگاهی استان بوشهر با حضور مهدی جمالوندی معاون مالی و فن آوری مدیریت، جواد امینی مسیول دفتر استانی شرکت فناوری ناواکو و کارکنان دایره مالی و فناوری مدیریت برگزار گردید.

« به نام خدا»

مهدی جمالوندی معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان بوشهر: در ماه های متوالی جزی 2 مدیریت برتر کشور بوده ایم.

      جلسه بررسی عملکرد پایانه های فروشگاهی استان بوشهر با حضور مهدی جمالوندی معاون مالی و فن آوری مدیریت، جواد امینی مسیول دفتر استانی شرکت فناوری ناواکو و کارکنان دایره مالی و فناوری مدیریت برگزار گردید.

      در این جلسه که به منظور تقدیر از عملکرد سال 1398 شرکت فناوری ناواکو برگزار گردید، جمالوندی  ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و تشکر از تلاشی که در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ارتقای جایگاه مدیریت در بخش پایانه های فروشگاهی انجام شده، با تاکید بر اثر بخشی  فعالیت پایانه ها  اظهار داشت: به منظور انجام بازاریابی های  هدفمند در حوزه پایانه های فروشگاهی و ارتقای سطح عملکرد و بهره وری مؤثر پایانه های مزبور رابطین بازاریابی و رابطین بانکداری الکترونیک  با نمایندگان شرکت ناواکو در استان به ساماندهی خوبی رسیده اند و شاهد  اثر بخشی مناسبی بوده ایم.  وی افزود: این دفتر ضمن برقراری تعامل مثبت با شعب و مدیریت، در بخش تحقق اهداف پایانه های فروشگاهی در ماه های متوالی جز 2 مدیریت برتر کشور قرار گرفت .

     در ادامه جواد امینی مسیول دفتر استانی شرکت فناوری ناواکو به ارایه آمار عملکرد 
پایانه های فروشگاهی مدیریت شعب استان بوشهر در شاخص های مختلف پرداخت.   در ادامه کارشناسان به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پرداختند.

در انتها از جواد امینی به جهت عملکرد مطلوب با اهدای هدایایی به طور ویژه تقدیر بعمل آمد.


 
 

آخرین بروزرسانی 1399/1/17