تازه های اخبار تازه های اخبار

كسب رتبه برتر ارزيابي عملكرد توسط بوشهري ها

در ارزیابی عملکرد مدیريتها و شعب منتهی به فصل اول سال جاری ، مدیریت شعب استان بوشهر توانست با حضور ثابت خود در جایگاه سبز در طول دوره، حائز رتبه هاي برتر کشور در ارزيابي عملكرد و نيز حوزه هاي تجهيز منابع و بانكداري الكترونيك گردد که این افتخار نتایج پرباری را به همراه داشته ازجمله حضور 13 شعبه(62درصد) در جایگاه سبزارزيابي عملكرد.

به نام خدا

كسب رتبه برتر ارزيابي عملكرد توسط بوشهري ها

در ارزیابی عملکرد مدیريتها و شعب منتهی به فصل اول سال جاری ، مدیریت شعب استان بوشهر توانست با حضور ثابت خود در جایگاه سبز در طول دوره، حائز رتبه هاي برتر  کشور در ارزيابي عملكرد و نيز حوزه هاي تجهيز منابع و بانكداري الكترونيك گردد که این افتخار نتایج پرباری را به همراه داشته  ازجمله حضور 13 شعبه(62درصد) در جایگاه سبزارزيابي عملكرد.

زينلي مدير شعب استان با رويكرد خلق خودشكوفايي و خودباوري كاركنان، از برنامه هاي جديد اين مديريت در راستاي افزايش انگيزه و تغيير نگرش در كاركنان خبر داد. وي گفت: لازمه اين كار، تمركز بر روي تغيير نگرش كاركنان و گرايش آنها به نگاه مثبت است. تا نگاه آنها تغيير نكند هرگز نمي توان شرايط را تغيير داد. وي با اشاره به ضرورت برگزاري برنامه هاي آموزشي اثر گذار در اين خصوص به برنامه هاي اين مديريت براي افزايش انگيزه، خودشكوفايي و خودباوري در كاركنان اشاره كرد.

زينلي با بيان اينكه كاركنان اين مديريت به خودباوري رسيده اند گفت: كاركنان اين مديريت از سالمترين، با انگيزه ترين و با دانش ترين نيروها در سطح بانك مسكن هستند و اين روند ناشي از همين خودباوري و مسؤوليت شناسي و عمق علاقه به بانك پر افتخار مسكن است. وي افزود: اين موفقيت بيش از هر چيز مرهون تلاش و اهتمام مضاعف همكاران خدوم شعب و مديريت است كه آن را ارج مي نهيم. تلاشي كه قطعا با خودباوري بيشتر همكاران و با اجراي طرح هاي انگيزشي داخلي، تبديل بازاريابي به يك جريان عمومي در بانك، تلاش جمعي براي وصول مطالبات معوق و... مي تواند مديريت را بيش از پيش موفق سازد. وي خاطر نشان نمود: تدوين يك استراتژي جامع و برنامه شفاف براي بهره مندي از تجربيات مشتريان، انتخاب افراد مناسب، مديريت افراد تحت نظارت خود و ايجاد انگيزه در آنان به همراه برقراري و پايدار بودن فرآيندهاي ايجاد شده بايستي به طور مرتب از جانب مسؤولين شعب لحاظ گردد.

مدير شعب استان بوشهر با اشاره به ايجاد انگيزه در كاركنان و اهميت آن در بانك بيان داشت: يكي از بزرگترين چالش ها  و دستاوردها براي مسؤولين شعب ، ايجاد انگيزه كافي در كاركنان زير مجموعه است، به گونه اي كه اين انگيزه سبب آشكار شدن بيشترين تلاش و جديت در آنان شود و مسؤولين شعب نمي توانند انگيزه را به زور در كاركنان ايجاد كنند بلكه هنر آنان فراهم نمودن محيطي با انگيزش بالا در كاركنان است، زيرا انگيزه بالاي كاركنان ، كليد موفقيت يك سازمان است و سازماني در امر نوآوري و ارائه خدمات نوين موفق خواهد بود كه كاركناني با انگيزه بالاي سازماني داشته باشد.

وي افزود: مهم ترين عامل موفقيت در تحقق اهداف سپرده اي « خواستن » و اعتقاد عملي به اصول بازاريابي و حركت و تلاش جمعي و هدفمند در مسير مشتري مداري بوده است . پيگيري به منظور شناسايي مشتريان ، بررسي خواسته ها و نيازهاي متنوع آنان ، انجام مذاكرات سنجيده و منطقي با مشتري و بر اساس شناخت حقيقي از توانمندي ها ، برخورد شايسته همكاران با مشتريان و عمل به وعده ها ، حركت با اعتماد به نفس ، انگيزه ، مطالعه و كار با كيفيت ،كليد دستيابي به اهداف ابلاغي بود .

مدیریت بوشهر با تکیه بر سرمایه های انسانی و پتانسیل های موجود در استان توانسته است به مانده منابع بالای 14هزار و  888  میلیارد ریال دست پیدا کند که این نشان از اجرایی شدن شعار « ما مي توانيم » ، تدبیر و تلاش و استفاده بهینه ازسرمایه های انسانی است.

مطالبات معوق یکی از مسائل مهم، حیاتی و حائز اهمیت در سیستم بانکی و پولی بشمار می رود. تمركز فعاليت هاي وصول مطالبات در كميته وصول مطالبات مديريت ، اعمال پيگيري مستمر و روزانه از طريق اين كميته ، ايجاد روحيه مشاركت پذيري در شعب و برگزاري نشست هاي توجيهي توسط مديريت در سطوح مختلف ، ارجاع پرونده هاي غير قابل حل توسط شعبه به كميته وصول مديريت و استفاده بهينه از تمامي امكانات بالقوه از جمله برنامه ريزي هاي مديريت در اين بخش مي باشد که منجر به جلوگیری از روند افزایش مطالبات در سالهای اخیر شده است.

همچنین در بخش IT اعم از تلاش مديريت در خصوص فرهنگ سازي لازم از طريق معرفي مزيت رقابتي بانك در بخش IT  و ارتقاي سطح كيفي دانش كاركنان با برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز در مديريت ، برگزاري نشست هاي توجيهي در سطح مديريت و شعب ، اولويت دادن به تحقق اهداف مورد نظر در اين بخش در فعاليت هاي بازاريابي ، تشويق شعب موفق به نحو مقتضي و پيگيري مستمر و روزانه عملكرد شعب و ارائه آمارهاي مورد نياز به شعب به منظور اطلاع از وضعيت ساير مناطق و شعب ، توانستیم در اين خصوص موفق تر از قبل عمل نماييم .

زينلي افزود: مدیریت بوشهر حسب مجمع ارزیابی عملکرد منتهی به پایان خردادماه 99 با کسب جایگاه سبز و عملکرد عالی توانست رتبه هاي برتر کشور را از آن خود نموده و در بخش هاي تجهيز منابع و بانكداري الكترونيك نيز در جايگاه هاي برتر كشور قرار گيرد.

درحوزه های مختلف من جمله حوزه منابع 386.23 امتیاز ، مصارف وتعهدات  52.09 امتیاز، وصول مطالبات
  105.84 امتیاز ، مالي  93.29امتیاز، بانكداري الكترونيك 84.37  امتیاز و درحوزه اعمال مديريت 6.67 امتیاز را کسب نموده ایم.

  عملكرد مطلوب مديريت بوشهر در سال هاي اخير مرهون برنامه ريزي ،کارگروهی و تلاش مداوم كاركنان توأم با صرف فعل خواستن بوده که با توجه به بالا بودن توان كاري و اراده قوي کارکنان بوشهر این مجمع فرهیختگان  توانستیم به موفقیتهای بی شماری دست یابیم .

از شاخص هاي مهم در ارزيابي عملكرد حوزه جذب منابع بوده كه در حدود يك سوم امتياز را در بر مي گيرد و مهمترين پيام آن رعايت تركيب منابع بوده كه بايد در مسير جذب منابع علاوه بر جذب سپرده  به صورت عمومی ، نسبت به جذب منابع خرد و پايداري و همچنين ارزان قيمت به طریق اختصاصی حركت نموده تا در اين خصوص در جهت تحقق كاهش قيمت تمام شده پول گام بر داريم .

همچنین به روز بودن آمار و اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد و تحقق اهداف دارد و این آمارها باید در دسترس تمامی کارکنان جهت رویت و تجزیه و تحلیل و رصد عملکرد شعبه قرار گیرد .

 وی تصریح کرد تعیین کننده ترین عامل در بین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک بنگاه اقتصادی نیروی انسانی آن است.نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه هر سازمان بوده که می تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید و اگر چشم اندازی مناسب در این خصوص تدوین و هدایت و رهبری شود می تواند به عنوان عامل کلیدی در موفقیت هر سازمانی نقش مطلوب ایفاء نماید.

مدیریت بوشهر در برقراری طرح های تشویقی جهت کارکنان از پیشگامان بوده  و با اعمال مكانيزمهايي چون احترام و ارزش به پرسنل ، ایجاد انگیزه مضاعف در پرسنل و تکیه بر اصل شایسته سالاری،تشویق پرسنل در زمان مناسب و متناسب با عملکرد مثبت ایشان، تقويت روحيه، فراهم كردن فضایی سالم اخلاقی و رفتاري با تكيه بر اصل رهبری مشارکتی ،راهبری و هدایت مجموعه بانک در استان را ملحوظ نظر قرار داده ودر طی دوره های  اخیردر مدیریت بوشهر طرح های تشویقی زیادی به پاس قدردانی از زحمات کارکنان در همراهی با برنامه های مدیریت اجرا شده و یا در حال اجراست.

  زینلی ادامه داد: براي تداوم اين موفقيت ها و همچنين رفع موانع و مشكلات عدم تحقق اهداف در برخي شاخص ها کارگروهی متشکل از مسئولین و پایوران ستاد مدیریت و تعدادی از روسای شعب استان برای آسیب شناسی و ارائه برنامه های اجرایی مناسب به منظور تحقق حداکثری در اهداف ابلاغی تشکیل شده و شعب ناموفق در ارزیابی عملکرد در طی مدت باقیمانده تا پایان سال مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا انشاالله در دوره های آتی شاهد حضور تمام شعب در منطقه سبز عملکردی باشیم . لذا همكاران بايد همچون گذشته و با صلابت و اقتدار، تلاش را سرلوحه كار خود قرار داده تا با عزم و كوشش جمعي و همراهي با برنامه هاي راهبردي بانك و با استفاده از فرصتها ، نقش آفريني مطلوب در جهت تحقق اهداف بانك در تمامی حوزه ها و شاخص های عملکردی از جمله جذب منابع ، وصول مطالبات ، بانكداري الكترونيك و...داشته باشيم .

 مدیر شعب استان بوشهر در خصوص نقش ارزیابی عملکرد گفت: مجمع ارزیابی عملکرد کمک می کند تا شعب و مدیریتها در هر مقطع زمانی ماهانه و بخصوص شش ماهه وضعیت خودشان را در میزان تحقق اهداف ابلاغی برررسی نموده و برای بهینه سازی در شاخصهای موردنظر بانک برنامه ریزی مناسبی را در دستور کار قرار دهند و از همه مهمتر با نمره کل کارنامه ارزیابی عملکرد برای شعبه یا هر مدیریت می توان معدل کلی آن را در دستیابی به اهداف ابلاغی مشاهده نمودو از پراکندگی توفیق یا عدم توفیق در ریز شاخصها پرهیز نموده و به تدریج نواقص به حداقل ممکن رسیده است .

مدیرشعب استان بوشهر در انتها گفت: لازم می دانم از تمامي مديران ارشد بانك كه با حمايت ، هدايت و ارائه خط مشي و رهنمود لازم وهمچنين كاركنان ستاد مديريت و شعب تحت پوشش كه با تلاش زياد همواره مديريت بوشهر را در رسيدن به اهداف بانك ياري نموده اند تشكر و قدرداني نمايم  . 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/5/8