تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهربا رعايت فاصله اجتماعي

مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 6 روز و به صورت منظم با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان و تعدادي از كارشناسان مديريت ، مسؤولين شعب، تعدادي از معاونين و كاركنان در محل مديريت وبرخي از شعب استان برگزار گرديد.

« به نام خدا»

برگزاري مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهربا رعايت فاصله اجتماعي

     مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 6 روز  و به صورت منظم با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان و تعدادي از كارشناسان مديريت ، مسؤولين شعب، تعدادي از معاونين و كاركنان  در محل مديريت وبرخي از شعب استان  برگزار گرديد.

      در اين جلسات به بررسي و تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي ارزيابي عملكرد شعب در پنچ ماهه نخست سال پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسي قرار گرفت و رؤساي شعب برنامه هاي خود را براي روزهاي باقي مانده تا پايان شهريورماه  و به منظور پوشش نواقص و جبران كاستي ها ارائه نمودند .

      عقيل زينلي مدير شعب استان بوشهر با بررسي دقيق و  آسيب شناسي عملكرد تك به تك شعب گفت: بايد به صورت علمي روي شاخص ها كار شود و براي جزء به جزء شاخص ها برنامه داشته باشيم و از نقاط قوت استفاده كنيم و به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك  با برنامه و هماهنگ با سياست هاي بانك و به صورت روزآمد پيش برويم.

      ايشان برنامه بانك را ارتقاء بهره وري شعب و حذف شعب كم بازده عنوان نموده و افزود: مي بايست به درستي از ظرفيت هاي همكاران استفاده شود و با تقسيم كار صحيح  و مشاركت همگاني با برنامه ريزي و ايجاد انگيزه و حساسيت و با استفاده از ابزارهاي تشويقي به جلو حركت كنيم. زينلي خواستار مشاركت تمام همكاران شد و افزود: بايد همگي با هم عهد و پيمان ببنديم و با هم تلاش كنيم و با پوشش نقاط ضعف و بر طرف نمودن كاستي ها موجب اعتلاي جايگاه مديريت در بين مديريت هاي سراسر كشور گرديم.

      مدير شعب استان با اهميت به مقوله ارتقاء درجه شعب افزود: ارزيابي عملكرد به خودي خود هدف اصلي نبوده بلكه ابزار و وسيله اي براي رسيدن به هدف اصلي كه همان ارتقاء درجه و جايگاه شعب بوده مي باشد.

      زينلي تاكيد فراواني بر جذب منابع صفر درصدي و ارزان قيمت، وصول مطالبات، كاهش هزينه هاي عملياتي، خدمات كارمزد محور، كنترل و نظارت، اعتبار سنجي دقيق، پولشويي، صدورانواع ضمانت نامه هاي بانكي، آموزش ضمن خدمت، بهاي تمام شده پول، افزايش شعب عضو باشگاه هزار ميلياردي بانك و... داشتند. 

آخرین بروزرسانی 1399/6/5