تازه های اخبار تازه های اخبار

مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت شعب بانك مسكن استان بوشهر درآيين اهداء مايحتاج دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم تنگستان كه با حضور مدير مدرسه و تعداد از معلمان و برخي دانش آموزان برگزار شد

«توزيع بيش از 500 بسته كامل لوازم التحريرميان دانش آموزان دبستان شهداي بانك مسكن تنگستان»

به همين منظور در ابتداي سال تحصيلي بر آن شديم تا با نيت خير خواهانه وخدا پسندانه به بيش از 500 نفر از دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم بسته هاي لوازم التحرير دانش آموزي كه يكي از اركان و اصلي ترين اجزاء مورد نياز دانش آموزان در طول سال تحصيلي مي باشد اهداء نماييم.

« به نام خدا»

«توزيع بيش از 500 بسته كامل لوازم التحريرميان دانش آموزان دبستان شهداي بانك مسكن تنگستان»

      مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري اطلاعات  مديريت شعب بانك مسكن استان بوشهر درآيين اهداء مايحتاج دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم تنگستان كه با حضور مدير مدرسه و تعداد از معلمان و برخي دانش آموزان برگزار شد با اشاره به اين كه تأمين نيازهاي اوليه تحصيلي دانش آموزان نيازمند سبب ايجاد آرامش فكري و روحي بيشتر در آنان مي شود اظهار داشت: بانك مسكن  به پاس مسؤوليت اجتماعي كه دارد برخود واجب مي داند از دانش آموزان حمايت نمايد. به همين منظور در ابتداي سال تحصيلي  بر آن شديم تا با نيت خير خواهانه وخدا پسندانه به بيش از 500 نفر از دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم بسته هاي لوازم التحرير دانش آموزي كه يكي از اركان و اصلي ترين اجزاء مورد نياز دانش آموزان در طول سال تحصيلي مي باشد  اهداء نماييم.

وي افزود: امروز كه كشور درگير  ويروس كرونا شده است، بيشتر ارزش علم نمايان شده و ما اميدواريم با تربيت نسلي دانشمند بر تمام بيماري ها فائق آييم.

          ضمناً دانش آموزان و اولياء مدرسه نيز از معاون مديريت شعب بانك مسكن استان بوشهر خواسته هايي داشتند كه ايشان جهت پي گيري آن ها از طريق ادارات مركزي بانك  قول مساعد دادند.

     در اين مراسم رسولي مدير مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم هم طي سخناني از عملكرد بانك تقدير و تشكر نمود.

     

 

آخرین بروزرسانی 1399/7/12