تازه های اخبار تازه های اخبار

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع و ساير بخش ها جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاونين مديریت، کارشناسان و سرگروه هاي شبكه بازاريابي مديريت در مدیريت شعب استان برگزارگردید.

« زينلي مدیر شعب استان بوشهر: نبايد خودمان را از اينكه در منطقه سبز هستيم و يا به هدف سالانه رسيده ايم راضي كنيم.

در این جلسه سرگروه ها به گزارش عملكرد شعب زير مجموعه خود پرداختند و با بيان ديدگاه هاي خود، راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد ارائه نمودند.

 

«به نام خدا»

« زينلي  مدیر شعب استان بوشهر: نبايد خودمان را از اينكه در منطقه سبز هستيم و يا به هدف سالانه رسيده ايم راضي كنيم.

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع و ساير بخش ها  جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاونين مديریت،  کارشناسان و سرگروه هاي شبكه بازاريابي مديريت در مدیريت شعب استان برگزارگردید.

     در این جلسه سرگروه ها به گزارش عملكرد شعب زير مجموعه  خود پرداختند  و با بيان ديدگاه هاي خود، راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد  ارائه نمودند.

     درادامه زينلي  مدیر شعب استان خطاب به سرگروه ها گفت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته و با تلاش گروهي موفق عمل نموديم و اين موفقيت در ارزيابي عملكرد هويداست.

در حوزه هاي جذب منابع و وصول مطالبات، شعب با همكاري و پشتيباني مديريت خوب عمل نمودند و اين نشان دهنده همكاري و همدلي بين همكاران صف و ستاد است. پس مي بايست  ايده ها را تبديل به عمل نمود. وي افزود:  در مجموع  دراستان ظرفيت هاي خوبي موجود است كه بايد با تغيير و بهبود روش هاي بازاريابي به بهترين نتيجه برسيم.

     مدير شعب با اشاره به شرايط پيش آمده در خصوص پرداخت تسهيلات خريد خانه بدون سپرده از محل رهن ثانويه گفت: با توجه به زمان محدود پيش بيني شده بايد به بهترين نحوه از اين ابزار در كنار ساير ابزارها استفاده شود و اولويت پرداخت اين تسهيلات مي بايست با كاركنان شركت ها و سازمان هاي دارنده  تفاهم نامه با بانك باشد. وي افزود: بايد از فرصت ايجاد شده در اين طرح در راستاي جذب منابع جديد،  حفظ منابع پايدار و گسترش مراودات هرچه بيشتر با مشتريان استفاده شود.

   وي گفت: بايد به دنبال جذب منابع خرد و پايدار باشيم، ضمن آن كه كلان و آينده نگر تفكر كنيم و خودمان را محصور محدوديتها نكنيم، قدرت ريسك پذيريمان را بالا ببريم،به سودآوري فكر كنيم، به دنبال افزايش سهممان از نقدينگي استان باشيم و به ارتقاء درجه و جايگاه مديريت بيانديشيم. زينلي ادامه داد: نبايد خودمان را از اين كه در منطقه سبز عملكردي هستيم و يا به اهداف سالانه رسيده ايم راضي نموده و دست از تلاش و فعاليت بكشيم.

 وي افزود: تغييرات خوب صورت پذيرفته در شركت ناواكو و جذب نيروهاي متخصص و جديد توسط شركت،  نويدبخش روزهاي خوب و پر ثمري در حوزه بانكداري الكترونيك مي باشد.

مدير شعب استان يادآور شد: كار اصلي را شعب انجام مي دهند پس بايد نارسايي ها را جهت برطرف نمودن نقايص به ستاد منعكس كنند. وي ادامه داد: بازاريابي كار همه همكاران بوده و محدود بر كاركنان صف نمي باشد. همين كه همكاران منابع مالي خود را در بانك متمركز مي نمايند خود يك نوع بازاريابي داخلي است. كاركنان مي بايست به واسطه جذب منابع، وصول مطالبات و كسب درآمدهاي كارمزدي نسبت به پوشش هزينه هاي پرسنلي خود از طريق سودآوري اقدام نموده و به اين مهم كمك كنند.

زينلي گفت: تجربه ثابت نموده، شعبي كه موفق هستند از شاخص و ابزار نيروي انساني توانمند و همراه بهره مندندو داراي كمترين تنش بين همكاران خود مي باشند. شعبي كه هنوز داراي عملكرد منفي مي باشند نيز اگر به خودباوري برسند مي توانند موفق عمل نموده و  به شعب موفق تبديل شوند.

     زينلي در خصوص طرح اقدام ملي گفت: اين طرح از طرح هاي خوب، منطقي ،مهم و اولويت دار بانك بوده كه اجراي صحيح آن براي ما حائز اهميت است. پس بايد همكاران اطلاع كامل از اين طرح داشته باشند.

   موسي رحيمي معاون اجرايي مديريت نيز گفت: بانك ها نقش ثبات بخش و تعديل كننده دارند و مابايد كمال بهره برداري را از اين مزيت برده  و مناسب با شرايط اقتصادي حركت كنيم. وي يادآور شد بانك هايي كه در حوزه خدمات محوري و كارمزد محوري فعاليت مي كنند قطعاً موفق ترند.

همچنين در انتها مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري مديريت گفت: امروزه در شرايط كنوني بانك ها و موسسات مالي در حال تحول و تغييراتي هستند و وظيفه ما نيز اينست كه محصولات و خدمات  خودمان را مطابق با تحولات حاضر و بنابر نيازها و سلائق مشتريان به روزرساني  نماييم. 

شايان ذكر مي باشد اين جلسه داراي 10 مصوبه بود كه در اين مصوبات به منظور حمايت همكاران ستاد از شعب در بخش تجهيز منابع براي تمامي  همكاران ستاد اهدافي جهت جذب منابع در قالب طرح داخلي وحدت 99 تعيين و ساير مصوبات جهت اجراء به شعب تابعه ابلاغ گرديد.

آخرین بروزرسانی 1399/7/27