تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش بزرگ خانوادگی کارکنان بوشهری

به جهت ایجاد شادابی و بالابردن روحیه نشاط در بین همکاران و خانواده هایشان، مدیریت شعب استان بوشهراقدام به برگزاری همایش خانوادگی در محل اردوگاه تفریحی امام خمینی(ره) چاه کوتاه نمود.

به جهت ایجاد شادابی و بالابردن روحیه نشاط در بین همکاران و خانواده هایشان، مدیریت شعب استان بوشهراقدام به برگزاری همایش خانوادگی در محل اردوگاه تفریحی امام خمینی(ره) چاه کوتاه نمود.

این همایش بزرگ خانوادگی که توسط کمیته ورزش مدیریت استان بوشهر تنظیم شده بود با حضور مدیر شعب استان در هوایی بسیار مطبوع با استقبال همکاران و خانواده هایشان در روز پنچ شنبه مورخ 19/1/1395 روبروگردید.
گفتنی است در این مراسم ازهمکاران به صرف شام پذیرایی به عمل آمد.

 

آخرین بروزرسانی 1395/3/5