تازه های اخبار تازه های اخبار

مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهر طی 2 روز ، بصورت وبینار و حضوری با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان ، معاونین ایشان و تعدادی از کارشناسان مدیریت و مسؤولین شعب استان برگزار گردید.

مدیر شعب استان بوشهر: مقوله ی سودآوری شعب مورد اهتمام و توجه می با شد

در این جلسات به بررسی و تجزیه و تحلیل آماری شاخص های ارزیابی عملکرد شعب در شش ماهه نخست سال پرداخته شد ونقاط قوت و ضعف شعب مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای شعب برنامه های خود را برای ماه های باقی مانده تا پایان سال جاری به منظور پوشش نواقص و جبران کاستی ها ارایه نمودند .

« به نام خدا»

مدیر شعب استان بوشهر: مقوله ی سودآوری شعب مورد اهتمام و توجه می با شد

     مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهر طی 2 روز ، بصورت وبینار و حضوری  با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان ، معاونین ایشان و تعدادی از کارشناسان مدیریت و مسؤولین شعب استان  برگزار گردید.

      در این جلسات به بررسی و تجزیه و تحلیل آماری شاخص های ارزیابی عملکرد شعب در شش ماهه نخست سال پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای شعب برنامه های خود را برای  ماه های  باقی مانده تا پایان سال جاری  به منظور پوشش نواقص و جبران کاستی ها ارایه نمودند .

      عقیل زینلی مدیر شعب استان بوشهر با بررسی دقیق و  آسیب شناسی عملکرد تک به تک شعب گفت: باید به صورت علمی روی شاخص ها کار شود و برای جزی به جزی شاخص ها برنامه داشته باشیم و از نقاط قوت استفاده کنیم و به صورت متوازن در راستای اهداف بانک  با برنامه و هماهنگ با سیاست های بانک و به صورت روزآمد پیش برویم.

وی یادآور گردید با عنایت به لزوم فعالیت شعب در حوزه ی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، شعب باید ضمن مطالعه دقیق دستور العمل مربوطه، آمادگی خود را به منظور برگزاری دوره ی آموزشی مربوطه ارتقای نمایند. ایشان با توجه به تاکیدات مدیران عالی بانک به مقوله ی سود آوری شعبه گفت: بایدحرکت در جهت این راهبرد و استراتژی کلان مورد اهتمام و توجه بیشتر شعب قرار گیرد.

مدیر شعب استان بوشهر به منظور ارتقای دانش همکاران شعب در حوزه ی دستور العمل ها و بخشنامه های بانکی،  برگزاری فعال و کاربردی جلسات بخشنامه خوانی همراه با تبادل نظر بین همکاران را بسیار جدی خواند و آن را از اولویت ها دانست.

زینلی افزود: با عنایت به سیاست کلان بانک در حوزه های خدمات کارمزد محور،  صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و سایر خدمات کارمزد محور می بایست مورد توجه و اهتمام بیشتر شعب قرار گیرد. همچنین ایشان لزوم جدیت و تسریع در پیگیری و وصول مطالبات بانک به عنوان منابع فریز شده به ویژه مطالبات مشکوک الوصول را مورد تاًکید قرار داد.

در انتها ایشان به منظور استفاده بهینه از فرصت طرح اقدام ملی مسکن، خواستارمذاکره و بازاریابی پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه های متولی این طرح توسط مسوولین شعب و کارشناسان مدیریت گردید.

 

 

      

آخرین بروزرسانی 1399/9/8