تازه های اخبار تازه های اخبار

طی دیداری که توسط حسن شهرآشوب عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک، مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور، منوچهرفتح آبادی رییس اداره کل امور کارکنان به اتفاق تیمی متشکل از ، کارشناسان ادارات کل امورکارکنان و رفاه کارکنان به مدت سه روز از استان بوشهر صورت پذیرفت

گفتگوی چهره به چهره کارشناسان ومدیران ارشد بانک با تک تک همکاران استان بوشهر

طی دیداری که توسط حسن شهرآشوب عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک، مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور، منوچهرفتح آبادی رییس اداره کل امور کارکنان به اتفاق تیمی متشکل از ، کارشناسان ادارات کل امورکارکنان و رفاه کارکنان به مدت سه روز از استان بوشهر صورت پذیرفت ایشان ضمن عزیمت به تمامی شهرستان های استان و بازدید از شعب تابعه، با صبر و حوصله ای مثال زدنی و برای اولین بار در کشور با تمامی همکاران صف و ستاد به صورت چهره به چهره ملاقات نمودند و ضمن شنیدن صحبت های همکاران و ارایه راهنمایی های لازم به ایشان، نسبت به جمع بندی مسایل و موارد مطرح شده توسط همکاران به منظور طرح و بررسی در ادارات مرکزی بانک و انتقال درخواست ها و پیشنهادات ارایه شده توسط همکاران به مسؤولین مربوطه در مرکز اقدام نمودند

به نام خدا

گفتگوی چهره به چهره کارشناسان ومدیران ارشد بانک با تک تک همکاران استان بوشهر

 طی دیداری که توسط حسن شهرآشوب عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک، مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور، منوچهرفتح آبادی رییس اداره کل امور کارکنان به اتفاق تیمی متشکل از ، کارشناسان  ادارات کل امورکارکنان و رفاه کارکنان به مدت سه روز از استان بوشهر صورت پذیرفت ایشان ضمن عزیمت   به تمامی شهرستان های استان و بازدید از شعب تابعه، با صبر و حوصله ای مثال زدنی و برای اولین بار در کشور با تمامی  همکاران صف و ستاد به صورت چهره به چهره ملاقات نمودند و ضمن شنیدن صحبت های همکاران و ارایه راهنمایی های لازم به ایشان، نسبت به جمع بندی مسایل و موارد مطرح شده توسط همکاران به منظور طرح و بررسی  در ادارات مرکزی بانک و انتقال درخواست ها و پیشنهادات ارایه شده توسط همکاران به مسؤولین مربوطه در مرکز اقدام نمودند.

 در این دیدارها شهرآشوب خطاب به همکاران گفت: تحول منابع انسانی، کلید موفقیت برای تحول بانک در دوره  جدید می باشد. وی به مبحث شایستگی به عنوان مهم ترین بحث در منابع انسانی پرداخت و افزود: تحول در منابع انسانی یعنی آموزش و پرورش منابع انسانی متناسب با نیاز بانک. نیروی انسانی پویا لازمه تغییر جدی و اساسی در بانک است. ایشان با اشاره به نیاز به بازاندیشی منابع انسانی در وضعیت فعلی به لزوم مشارکت جمعی تمامی همکاران در تصمیم گیری هاب بانک  تاکید نمود.
عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک همچنین بر لزوم مذاکره و گفتگو با نیروی انسانی برای تدوین استراتژی ها و انجام کارهای سطح بالا در بانک اشاره  و تحول بانک را در گرو چابک نمودن منابع انسانی عنوان نمود.

مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور از منابع انسانی به عنوان اصول و دارایی های بانک نام برد.

وی بخش اصلی بانک را کارمندان آن دانسته که در تحول و پیشرفت بانک در تلاش می باشند. صالحی گفت: هر کارمند بانک باید بتواند در جهت پیشرفت خود و مدیریت بانک تلاش نماید.

مدیر امور شعب منطقه غرب کشورگفت: منابع انسانی نقش راهبردی در افزایش بهره وری و کارایی بانک دارد. وی افزود:  تنها از طریق به کارگیری نیروی انسانی کارا می توان به نیازهای مشتریان با سرعت و انعطاف بیشترپاسخ داد.

زینلی مدیر شعب استان بوشهرضمن عرض قدردانی و تشکر فراوان از مدیر عامل محترم بانک به دلیل توجه و اهتمام ویژه ایشان به مقوله منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی بانک، توسعه منابع انسانی را یکی از مهمترین اهداف راهبردی بانک های پیشرو در عصر کنونی دانست. وی ارتقای سطح دانش ، مهارت، تجربه و کیفیت کاری همکاران را رمز توسعه منابع انسانی در بانک عنوان نمود. زینلی همچنین نیروی انسانی را برجسته ترین عامل مزیت رقابتی بین بانک های سیستم بانکی دانسته و وفاداری کارکنان به بانک را نشانه دلبستگی سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر بانک عنوان نمود.

وی افزود: هرچه فاصله بین همکاران صف و کارکنان ستاد مرکز کمتر بوده و تعامل بین آن ها در جهت رفع کاستی ها و موانع موجود بیشتر باشد قطعاً دسترسی به اهداف بانک در حوزه های مختلف عملکردی سهل تر و در حداقل زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، بررسی های صورت پذیرفته و اخذ بازخورد از همکاران صف و ستاد در خصوص بازدیدهای اخیر مدیران و کارشناسان مرکز و گفتگوی چهره به چهره با تک تک همکاران شعب و مدیریت حاکی از این موضوع بوده که تمامی همکاران از اجرای این طرح در کشور که برای اولین بار در استان بوشهر کلید خورده رضایت کامل داشته و انجام فرایند موضوعه موجبات افزایش انگیزه شغلی همکاران برای تلاش و جدیت بیشتر در انجام امور محوله برای تحقق اهداف ابلاغی و نهایتاً سودآوری و ارتقای جایگاه مدیریت و بانک را در برداشته است.
 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/10/8