تازه های اخبار تازه های اخبار

بمناسبت 18 اسفند روز بوشهر مدیریت شعب استان بوشهر اقدام به برگزاری مسابقات والیبال ساحلی نمود.

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت 18 اسفند روز بوشهر

اين مسابقات كه با استقبال همكاران روبرو گرديد به صورت حذفي برگزار گرديد و 4 تیم وصول مطالبات و انتظامات، منتخب دشتستان، منتخب مديريت و منتخب شعب شهربوشهر حضور داشتند كه در پایان تیم وصول مطالبات و انتظامات به مقام قهرمانی و تیم منتخب مديريت به مقام نائب قهرمانی رسید.

" به نام خدا "

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت 18 اسفند روز بوشهر

بمناسبت 18 اسفند روز بوشهر مدیریت شعب استان بوشهر اقدام به برگزاری مسابقات  والیبال ساحلی نمود.

    اين مسابقات كه با استقبال همكاران روبرو گرديد به صورت حذفي برگزار گرديد و 4 تیم وصول مطالبات و انتظامات، منتخب دشتستان، منتخب مديريت و منتخب شعب شهربوشهر حضور داشتند  كه در پایان تیم وصول مطالبات و انتظامات  به مقام قهرمانی و تیم منتخب مديريت به مقام نائب قهرمانی رسید.

اعضاءتیم وصول مطالبات و انتظامات عبارت بودند از اردشيرگلبینی ، عبدالمجيدقاسمی ، حميدشمسی، وحيد عباسي و عباس سهامي بوشهري.

شایان ذکر می باشد عقيل زينلي بخواني مدیرشعب استان بوشهر در این مسابقات حضور داشت . وی برگزاری اینگونه مسابقات را موجب تقویت روحیه وشادابی ونشاط کارکنان دانست و بر اهمیت تداوم فعالیت های ورزشی کارکنان تاکید نمود.

گفتنی است در پایان مسابقات به شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبوداهداء گردید.

 

آخرین بروزرسانی 1399/12/18