تازه های اخبار تازه های اخبار

با عنايت به لزوم ايفاي نقش مسؤوليت اجتماعي توسط بانك، اين مديريت اقدام به ديدار از دو مركز شماره 1 و2 نگهداري فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست مؤوسسه خيريه كوثر مشيز استان بوشهر نمود.

ديدار از مركز نگهداري فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست مؤوسسه خيريه كوثر مشيز بوشهر

در اين آيين كه توسط جمعي از مسؤولين وهمكاران مديريت از طريق بازديد از مركز نگهداري فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست موسسه خيريه كوثر مشيز صورت پذيرفت، مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان به گفتگو با مسؤول مؤوسسه پرداخته و يادآور ايفاي نقش مسؤوليت اجتماعي توسط بانك گرديد و افزود: بانك مسكن در اين راستا به حمايت از اقشار ضعيف و محروم و خلق ارزش هاي مشترك بين بانك و جامعه، همواره به عنوان بانكي نمونه و پيشرو عمل نموده است.

 

به نام خدا

ديدار از  مركز نگهداري فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست  مؤوسسه خيريه كوثر مشيز بوشهر

با عنايت به لزوم ايفاي نقش مسؤوليت اجتماعي توسط بانك، اين مديريت اقدام  به ديدار از دو  مركز شماره 1 و2 نگهداري فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست  مؤوسسه خيريه كوثر مشيز استان بوشهر نمود. 

  در اين آيين كه توسط جمعي از مسؤولين وهمكاران مديريت از طريق بازديد  از  مركز نگهداري فرزندان بي سرپرست و بدسرپرست  موسسه خيريه كوثر مشيز صورت پذيرفت، مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان به  گفتگو با مسؤول مؤوسسه پرداخته و يادآور ايفاي نقش مسؤوليت اجتماعي توسط بانك گرديد و افزود: بانك مسكن  در اين راستا به حمايت از اقشار ضعيف و محروم و خلق ارزش هاي مشترك بين بانك و جامعه، همواره به عنوان بانكي نمونه و پيشرو عمل نموده است.

جمالوندي با تقدير از تلاش مسؤولين آن مركز در خدمت به كودكان گفت: كار شما باعث رضايت خداوند متعال و همچنين خلق خدا است و بدون شك اين عمل شما باعث پاداش نيك هم در اين دنيا و در هم در سراي باقي است.

سپس خانم جعفري مسؤول مؤوسسه خيريه كوثر مشيز ضمن تقدير و تشكر از مجموعه بانك به دليل حمايت از كودكان بي سرپرست گفت: بانك مسكن ضمن خانه دار نمودن اقشار مختلف جامعه كه وظيفه اصلي آن است ،هميشه در بخش مسؤوليت هاي اجتماعي از پيشگامان بوده است.

گفتني است در اين ديدار هدايايي به كودكان اين مؤوسسه اهداء گرديد.

 

آخرین بروزرسانی 1399/12/18