تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان بوشهر و روساي شعب تحت پوشش از احسان عباسي رييس شعبه مركزي بندرگناوه يكي از روساي شعب برتر كشور تقدير به عمل آيد.

تجليل از رييس شعبه مركزي بندرگناوه

مدير شعب استان بوشهرگفت:شعبه مركزي بندرگناوه از جمله شعب برتر بانك بوده كه در شرايط خاص كشور و با مديريت مطلوب در دوران اشاعه ويروس كرونا موفق گرديده در مجامع ارزيابي عملكرد پايان سال 98 و 6 ماهه ابتداي سال 99 در منطقه سبز قرار گرفته و حائز بالاترين نمره ارزيابي در دوره مذكور گرديده كه اين جاي بسي خرسندي و افتخار براي كاركنان استان بوشهر مي باشد.

 

به نام خدا

تجليل از رييس شعبه مركزي بندرگناوه

با حضور عقيل زينلي  مدير شعب استان بوشهر و روساي شعب تحت پوشش از احسان عباسي رييس شعبه مركزي بندرگناوه يكي از روساي شعب برتر كشور تقدير به عمل آيد.

مدير شعب استان بوشهرگفت:شعبه مركزي بندرگناوه از جمله شعب برتر بانك بوده كه در شرايط خاص كشور و با مديريت مطلوب در دوران اشاعه ويروس كرونا موفق گرديده در مجامع ارزيابي عملكرد پايان سال 98 و 6 ماهه ابتداي سال 99 در منطقه سبز قرار گرفته و حائز بالاترين نمره ارزيابي در دوره مذكور گرديده كه اين جاي بسي خرسندي و افتخار براي كاركنان استان بوشهر مي باشد.
    ايشان افزود: انتظار ما تقويت مهارتها، افزايش سطح علمي و كاربردي همكاران شعب و تبادل تجربيات موفق روساي شعب برتر با ساير مسؤولين شعب استان به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف شعب و در نهايت افزايش بيشتر تعداد شعب برتر استان در مجامع ارزيابي عملكرد مي باشد.

همچنين در اين جلسه  جمالوندي معاون مديريت شعب استان توضيحاتي در خصوص شاخص هاي سودآوري شعب و همچنين نقش بهاي تمام شده، ذخيره قانوني، ذخيره احتياطي، نرخ بازدهي مصارف، نرخ استفاده از سرمايه هاي بانك و نيز تاثير مطالبات معوق شعب علي الخصوص مطالبات مشكوك الوصول بر سيود و زيان شعب، به مسؤولين شعب حاضر در جلسه ارائه نمود.

گفتني است شعبه بندر گناوه اين  مديريت جزء 15 شعبه برتر در بانك مسكن است كه موفق به كسب اين رتبه شده و احسان عباسي بر اساس عملكرد در شعبه مزبور مطابق معيارهاي تعيين شده به عنوان روساي موفق شعب بانك به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران معرفي گرديده است.

شايان ذكر مي باشد اين مراسم با رعايت دستور العمل ها و پروتكل هاي بهداشتي  به صورت شايسته انجام پذيرد .
در پايان اين مراسم با هدف تجليل معنوي لوح تقدير و هديه اي از طرف بانك به نامبرده اهداء گرديد.

 

با عنايت به اينكه شعبه مركزي گناوه موفق گرديده در مجامع ارزيابي عملكردي پايان سال 1398 و 6 ماهه ابتدايي سال 1399 در منطقه سبز قرار بگيرد و حائز بالاترين نمره ارزيابي در دوره مذكور گردد، مصاحبه اي با آقاي احسان عباسي رييس آن شعبه صورت پذيرفته كه نظر شما را به آن جلب مي نمايم:               

                         

لطفاً خلاصه اي از عملكرد شعبه در بخشهاي مختلف ارزيابي عملكرد را بفرماييد ؟

نمره استثنايي1048 اين شعبه در ارزيابي عملكردسال گذشته( بدون احتساب نمره اقساط دريافتي به دريافتني)نشان از تحقق بالاي 100درصد اهداف در اغلب بخشهاي مختلف ارزيابي عملكردبوده ، كه اهم آن مي توان به تحقق 535درصدي اهداف كلي تجهيز منابع، تحقق 1281درصدي رشد سپرده قرض الحسنه جاري ،تحقق 913درصدي كاهش مطالبات مشكوك الوصول و تحقق 487درصدي كاهش NPLشعبه اشاره نمود.

 

دلايل موفقيت شعبه در رسيدن به اهداف بانك چيست ؟

از مهمترين موفقيتهاي شعبه در طول سه سال گذشته مي توان به قرارگرفتن شعبه در بين 10شعبه موفق بانك در سال گذشته و راهيابي به گردهمايي روساي موفق بانكهاي سراسر كشور برگزار شده توسط بانك مركزي ، كاهش 300درصدي مطالبات و رشد300درصدي منابع درطي سه سال عنوان نمود.( منابع شعبه از 340ميليارد به 1087ميليارد و مطالبات شعبه از75ميليارد به 24ميليارد) كاهش يافته است.

   همه اين موفقيتها در  سايه همدلي ،مديريت مشاركتي ،ايجاد شورو نشاط در ميان همكاران جوان و با انگيزه شعبه ،برنامه ريزي روزانه و پيگيري مكرر اهداف ، آموزش مستمر كاركنان و تكريم مشتريان ايجاد گرديده است.  

 

براي سال جاري چه تدابيري انديشيده ايد و چه برنامه اي داريد  ؟

در سال جاري در همين ابتداي سال ، اهداف بانك به همكاران ابلاغ گرديده، سهم هر همكار در تحقق اهداف مشخص گرديده، برنامه ريزي منظم صورت گرفته ، و ان شااله  با همدلي و همت مضاعف اهداف امسال نيز همچون سال گذشته با قدرت محقق خواهد گرديد.

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1400/2/5