تازه های اخبار تازه های اخبار

مهدي جمالوندي معاون مدیريت شعب استان بوشهر با تاکید بر اهمیت نظام پیشنهادها در پیشبرد اهداف سازمانی

جمالوندي معاون مدیريت شعب بوشهر:نظام پیشنهادات موجب ایجاد فضای مناسب مشارکت برای همکاران میشود

جمالوندي در نشست مشترک اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات مدیریت شعب بوشهر، ضمن تشکر از برپایی منظم و مستمر این جلسات در سال گذشته ، بر افزایش مشارکت همه کارکنان صف وستاد تاکید کرد.

به نام خدا

جمالوندي معاون مدیريت شعب بوشهر:نظام پیشنهادات موجب ایجاد فضای مناسب مشارکت برای همکاران میشود

 

    مهدي جمالوندي معاون مدیريت شعب استان بوشهر با تاکید بر اهمیت نظام پیشنهادها در پیشبرد اهداف سازمانی افزود: نظام پیشنهادات، فرآیندی است که می‌توان با بکارگیری آن، از فکر و اندیشه کارکنان برای شناسایی مسـایل و حـل آنها بهره گرفت و این تفکرات را تا بالاترین سطوح تصمیمات مدیریتی‌ پیش برد و این ابزار در واقع، تلاشی برای افزایش روحیه همگرایی و مشارکت کارکنان و ارج نهادن به ایده‌ها و نظرات آنها برای تحول آفرینی در سازمان‌هاست ، پس بنابراین مهمترین هدف نظام پیشنهادات را می‌توان بهبود فضای کسب وکار و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی دانست.

    جمالوندي در نشست مشترک اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات مدیریت شعب بوشهر، ضمن تشکر از برپایی منظم و مستمر این جلسات در سال گذشته ، بر افزایش مشارکت همه کارکنان صف وستاد تاکید کرد.

وی در ادامه افزود : نباید نظام پیشنهادات مختص تعداد خاصی از همکاران باشد و از این پس از کلیه پرسنل به ویژه کارشناسان و پایوران انتظار داریم تا با ارایه پیشنهادات سازنده و ارزنده موجب ارتقای کیفی و کمی برنامه های بانک شوند.

وی با تاکید بر لزوم تحقق هدف سرانه ارائه حداقل يك پيشنهاد توسط همكار در سال جاري گفت: تک تک ایده ها و پیشنهادات همکاران بسیار با اهمیت و ارزشمند است و لازم است تا اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات استان نسبت به تشويق همكاران به ارائه پيشنهادات سودمند و تخصیص وقت وزمان کافی برای بررسی کارشناسی و دقیق ایده ها و پیشنهادات ارسالی اقدام نماید.

گفتنی است در این نشست اعضای دبیرخانه و برخی رؤسا و کارشناسان دوایر به بررسی کارشناسی پیشنهادات واصله جهت تایید و ارسال به دبیرخانه مرکزی پرداختند. 

آخرین بروزرسانی 1400/3/2