تازه های اخبار تازه های اخبار

مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان ومهدي عالي حسيني مسؤول دايره ارتباطات و بازاريابي مديريت گفت و گويي را انجام داده ايم كه با هم مي خوانيم.

گفتگو با مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر:

مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان ومهدي عالي حسيني مسؤول دايره ارتباطات و بازاريابي مديريت گفت و گويي را انجام داده ايم كه با هم مي خوانيم.

« به نام خدا»

مديريت شعب استان بوشهر در ارزيابي عملكرد سال 1399 در حوزه هاي تجهيز منابع،  بانكداري الكترونيك و شاخص هاي مالي جزء مديريت برتر كشور و در مجموع شاخص هاي ارزيابي عملكرد سال مزبور نيز در جايگاه چهارم  در بين مديريت هاي سراسر كشور قرار گرفت. به منظور آگاهي از نحوه كسب اين موفقيت ها با مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان ومهدي عالي حسيني مسؤول دايره ارتباطات و بازاريابي مديريت گفت و گويي را انجام داده ايم كه با هم مي خوانيم.

 گفتگو با مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر:

مهدي جمالوندي در خصوص توفيقات كسب شده توسط مديريت شعب استان بوشهر طي سال 1399 و همچنين سال هاي اخير گفت: طي 14 دوره از مجامع ارزيابي عملكرد برگزار شده، اين مديريت 8 دوره موفق به قرار گرفتن در جايگاه سبز عملكردي گرديده كه 7 دوره از اين دوره ها به صورت متوالي و مربوط به پايان سال 1396 تاكنون بوده است. وي افزود: رتبه ارزيابي عملكردي مديريت از پايان سال 97 تاكنون در رتبه هاي شش ، پنجم و چهارم بين مديريت هاي شعب سراسر كشور ارتقاء يافته است.

جمالوندي ادامه داد: از بين 44 شاخص مورد سنجش در ارزيابي عملكرد پايان سال 99، عملكرد 33 شاخص معادل 75% از شاخص ها در اين مديريت در جايگاه سبز عملكردي بوده و 26 شاخص از اين 33 شاخص نيز داراي عملكردي فراتر از 100% تحقق هدف مي باشد كه اين امر باعث قرار گرفتن  مديريت  در جايگاه چهارم مجمع  ارزيابي عملكرد سال 1399 در بين مديريت هاي سراسر كشور گرديده است.

 معاون مديريت شعب استان بوشهر بيان داشت: طي سال 1399 با بازاريابي هدفمند و بهره گيري مناسب از طرح هاي داخلي تدوين شده توسط اين مديريت نظير« طرح وحدت99 و طرح يلداي طلايي مسكن» و علي رغم وجود محدوديت هاي بازاريابي حضوري ناشي از شرايط كرونايي جامعه، اين مديريت موفق به جذب مبلغ 636ر4 ميليارد ريال منابع با 36% رشد نسبت به ابتداي سال مزبور و نيز تحقق 427% هدف  سالانه گرديده است.

همچنين در پايان سال 1399 و در حوزه تجهيز منابع تمامي سرفصل هاي ارزيابي عملكرد با درصد تحقق بيش از 100% و بعضاً تا 2404% (سپرده قرض الحسنه جاري) بوده و اين امر موجب قرار گرفتن مديريت جزء سه مديريت برتر در بين مديريت هاي سراسر كشور  گرديده است. در حوزه بانكداري الكترونيك نيز سبز بودن عملكرد 6 شاخص از 7 شاخص اين حوزه، منجر به قرار گرفتن مديريت جزء سه مديريت برتر در بين مديريت هاي سراسر كشور گرديد. ضمناً در شاخص متوسط تعداد تراكنش كيوسك نيز با تحقق 87% هدف رتبه دوم كشور و در شاخص درصد استفاده كنندگان خدمات مجازي به كل مشتريان با 141% تحقق هدف  رتبه اول كشور را كسب نموديم. و همچنين در بخش هاي غير مالي (آموزش و نظارت) نيز عملكرد مطلوب مديريت و سبز بودن 5 شاخص از 6 شاخص اين بخش باعث قرار گرفتن مديريت در جايگاه سه مديريت برتر كشور گرديد. ضمناً در شاخص درصد بندهاي قابل قبول شعب بازرسي شده در خصوص مقررات مبارزه با پول شويي با 97% تحقق هدف و در شاخص كارايي عوامل نيروي كار و سرمايه با 82% تحقق هدف رتبه سوم كشور را از آن خود نموديم.

وي اضافه نمود 14% از شعب تابعه جزء 10 شعبه برتر كشور در مجمع ارزيابي عملكرد سال 1399 قرار گرفته كه از اين حيث نيز مديريت از جمله مديريت هاي برتر كشور بوده است. همچنين طي سال 1399 شعبه شهر جم به عضويت باشگاه شعب 2000 ميلياردي  بانك و نيز شعبه مركزي بوشهر به عضويت باشگاه شعب 1000 ميلياردي  نائل گرديدند.

 

ايشان با اشاره به حساب هاي صفر درصدي گفت:در بخش منابع صفر درصدي قرض الحسنه جاري و پس انداز نيز در پايان سال 99 مبلغ 869ر1 ميليارد ريال از منابع مديريت معادل 11%  از كل منابع را سپرده هاي بدون هزينه تشكيل داده كه استاندارد لازم در اين بخش نيز به خوبي رعايت گرديده است. وي افزود: طي سال 99 با جذب مبلغ 236  ميليارد ريال منابع  قرض الحسنه پس انداز و رشد 35% نسبت به ابتداي سال جاري 319% از هدف سالانه اين بخش محقق گرديده، همچنين در بخش حساب هاي قرض الحسنه جاري نيز با جذب مبلغ 425 ميليارد ريال منابع و رشد 79% نسبت به ابتداي سال مزبور 2404% از هدف سالانه محقق و در جايگاه نخست كشور در اين بخش قرار گرفتيم.در پايان اسفند ماه 99، تعداد19شعبه از شعب تحت پوشش، موفق به تحقق هدف سالانه مانده كل منابع خود گرديده اند كه اين عدد معادل 90% از كل شعب تابعه مي باشد. طي سال 1399 شعبه بندر دير اين مديريت جزء شعب ارتقاء درجه يافته از درجه چهار به درجه سه بوده است.

 جمالوندي ادامه داد:طي سال 99 تعداد 233 فقره انواع ضمانت نامه هاي بانكي مجموعاً به مبلغ 447 ميليارد توسط شعب تحت پوشش اين مديريت صادر و 113% از هدف سالانه محقق گرديده است.

 

 وي با بيان توفيق در تعيين تكليف پروژه هاي مسكن مهر گفت:با پيگيري هاي صورت گرفته و رايزني هاي انجام شده با نهاد هاي متولي مسكن مهر طي سال 99 مجموعاً  670 واحد مسكن مهر تعيين تكليف و فروش اقساطي و 104% از هدف سالانه اين بخش محقق گرديده است.

 

جمالوندي موفقيت در وصول مطالبات را شاهكاري ديگر در اين مديريت دانست و گفت:طي سال جاري مانده مطالبات مديريت از مبلغ471ر1 ميليارد ريال در ابتداي سال با24%كاهش به مبلغ 117ر1ميليارد ريال بالغ گرديده كه سهم عقود مشاركتي32% و سهم عقود مبادله اي22% كاهش بوده است.همچنين طي سال 1399 اهداف عقود مبادله اي مسكن مهر (188%)، عقود مشاركتي ساير(187%)، NPL كل (147%)، وصول اقساط (130%)، نسبت اقساط دريافتي به دريافتني (101%) و عقود مبادله اي ساير (198%) به طور كامل محقق و اهداف عقود مبادله اي روستايي و حوادث غير مترقبه نيز (76%) و به صورت نسبي محقق گرديده است. همچنين طي سال 1399 تعداد 616ر5 پرونده مطالباتي تعيين تكليف گرديده و تعداد پرونده هاي مطالباتي مديريت از تعداد 308ر19 پرونده در ابتداي سال مزبور به 692ر13 پرونده در پايان اسفند ماه تقليل و 291% از هدف سالانه اين بخش محقق گرديده است.

جمالوندي در انتها گفت: جا دارد از زحمات مدير محترم سابق استان جناب آقاي عقيل زينلي بابت كوشش ها و اقدامات مديريتي ايشان و نيز تلاش هاي بي دريغ آقاي موسي رحيمي معاون محترم سابق مديريت و نيز تمامي همكاران تلاشگر و ساعي صف و ستاد مديريت  و همچنين حمايت هاي مستمر اولياي محترم بانك و مسؤولين ادارات مركزي از اين مديريت كه موجبات توفيقات حاصل شده در سال گذشته را فراهم نمودند، تشكر و قدرداني ويژه نمايم و اميدوارم با رصد كردن خدمات و محصولات ساير رقبا و خلاقيت در ارائه خدمات و محصولات جديد جايگاه كنوني مديريت و بانك در سال 1400 ارتقاء يابد.

 

 

 

 

گفتگو با مهدي عالي حسيني مسوول دايره ارتباطات و بازاريابي:

  1. لطفاٌ خلاصه اي از عملكرد مديريت را در جذب منابع بيان بفرماييد؟

طي سال 1399  با تلاش هاي صورت پذيرفته توسط همكاران صف و ستاد و با بازاريابي هاي هدفمند در حوزه  جذب منابع، اين مديريت با جذب مبلغ 636ر4 ميليارد ريال منابع و رشد 36% در مانده منابع نسبت به ابتداي سال 1399 ، 427% از اهداف اين بخش را محقق و علاوه بر آن با تحقق اهداف سرفصل هاي مختلف بخش تجهيز منابع در مجموع موفق به قرار گرفتن در سه مديريت برتر در بخش تجهيز منابع در بين مديريت هاي سراسر كشور گردد. همچنين در سال 1399، 90%  از كل شعب تحت پوشش مديريت موفق به تحقق هدف مانده منابع و قرار گرفتن در جايگاه سبز عملكردي در اين حوزه گرديدند.

  1.  بيشترين رشد منابع در كدام يك از حساب ها بوده است؟

قطعاً كسب رتبه هاي برتر  بخش تجهيز منابع مرهون رشد متوازن و هدفمند تمامي سرفصل هاي اين حوزه بوده ليكن بيشترين توفيقات مربوط به بخش حساب قرض الحسنه جاري با 404ر2% تحقق هدف سالانه، جذب مبلغ 425 ميليارد ريال منابع در اين بخش و رشد 79% منابع اين حساب نسبت به مانده ابتداي سال 1399  بوده كه منجر به قرار گرفتن اين مديريت در رتبه اول كشور در اين بخش گرديده است. كسب رتبه سوم كشور در شاخص متوسط روزانه سپرده ممتاز(بدون صندوق آباد) با 266% تحقق هدف و همچنين كسب رتبه سوم كشور در شاخص مانده كل منابع با 427% تحقق هدف از ديگر توفيقات اين مديريت در حوزه تجهيز منابع بوده است.

  1. به نظر شما عامل اصلي توفيق مديريت در رسيدن به اهداف بانك در چيست؟

هرچند همدلي همكاران صف و ستاد و تقويت روحيه مشاركت در ايشان رمز اصلي توفيقات مديريت در اين بخش بوده ليكن اين مديريت با تشكيل كميته هاي فرعي مذاكره بازاريابي مديريت با حضور مسوولين كليه شعب تشكيل منظم و مدون كميته اصلي بازاريابي مديريت و همچنين انجام بازاريابي هاي هدفمند و استفاده بهينه از محصولات و برنامه هاي بازاريابي مناسبتي ابلاغي از ادارات مركزي بانك و نيز طراحي و اجراي طرح هاي داخلي بازاريابي در استان موفق به تحقق اهداف تعيين شده بانك در بخش تجهيز منابع گرديده است.

  1. آيا برنامه و استراتژي خاصي در جهت ادامه روند صعود در جذب منابع داريد؟

برنامه اين مديريت در سال 1400 و در راستاي تداوم روند صعود در حوزه جذب منابع تمركز بر مزيت ها و فرصت هاي فراروي در استان علي الخصوص ظرفيت هاي خاص استان در حوزه هاي كلان نفت، گاز و پتروشيمي در كنار سپرده هاي خرد و ماندگار  بوده و در اين راستا علاوه بر استفاده بهينه و مطلوب از محصولات جديد تهيه و تدوين شده از طرف ادارات مركزي بانك، احياء و گسترش طرح هاي داخلي بازاريابي و تقويت تيم هاي فرعي و اصلي مذاكرات بازاريابي مديريت و شعب را نيز جهت بهره گيري از مشاركت حداكثري تمامي كاركنان در مقوله جذب منابع در دستوركار آتي خود دارد.

 

آخرین بروزرسانی 1400/3/24