تازه های اخبار تازه های اخبار

در راستاي همفكري و ارتقاء سطح كيفي عملكرد بانك،¬ جلسه ي كارگروه كميته پدافند غير عامل با حضور مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان و مسؤولين دواير مديريت برگزار گرديد.

جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر: امروز قدرت در دست فضاي مجازي است

در راستاي همفكري و ارتقاء سطح كيفي عملكرد بانك،¬ جلسه ي كارگروه كميته پدافند غير عامل با حضور مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان و مسؤولين دواير مديريت برگزار گرديد.

به نام خدا

جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر: امروز قدرت در دست فضاي مجازي است

در راستاي همفكري و ارتقاء سطح كيفي عملكرد بانك،­ جلسه ي كارگروه كميته پدافند غير عامل با حضور مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان  و مسؤولين دواير مديريت برگزار گرديد.  

   در اين جلسه كه جهت بررسي و اتخاذ تدابير لازم به منظور مشاركت حداكثري همكاران در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا  و ... برگزار شد ، جمالوندي معاون مديريت شعب استان گفت: شركت در انتخابات به معني التزام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و همكاران بايستي با هر ديدگاه فكري در انتخابات پيش و رو شركت نمايند. ايشان با يادآوري اينكه بحث كميته هاي مديريت به برگزاري جلسه ختم نمي شود گفت: در كميته هايي كه در مديريت ها ايجاد گرديده است كار تنها به برگزاري جلسه ختم نمي شود و بايد در حالت وقوع حادثه تشكيل جلسه اضطراري داده شود و تصميم گيري گردد تا بتوانيم با تكيه بر خرد جمعي بهتر تصميم و خروجي را داشته باشيم.

 معاون مديريت شعب استان بوشهر افزود: هم اكنون همانند گذشته نيست و امروز قدرت در دست فضاي مجازي است و از حالت سنتي خارج گرديده است گرچه هر كدام معايب و محاسن خاص خودشان را دارند. وي افزود: در هرحال ما خواستار اين هستيم كه در فضاي مجازي ادامه دهنده يك زنجيره اشتباه نباشيم چون ممكن است دچار پيامدهاي ناگواري باشيم.

در انتها ايشان خواستار در دسترس بودن همكاران مرتبط براي زمان انتخابات و پس از انتخابات شدند.

در ادامه این جلسه عبدالكريم حسيني رييس دايره حراست نيز به عنوان دبيركميته  پدافند غیرعامل مديريت،  به مواردي درخصوص اهمیت و نقش پدافند غير عامل در شناسایی و مقابله با تهدیدات در حوزه های مختلف اشاره نمود و  درخصوص مسائل و چالش هاي تهدیدات موجود پيشنهادات و راهكارهايي به اعضاء حاضر در جلسه  ارائه نمود.

در انتها مصوباتي در ارتباط با موضوع جلسه مورد تاييد و تصويب اعضاء كميته قرار گرفت.

 

آخرین بروزرسانی 1400/4/14