تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر با حضور مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان، معاون مدیریت، رؤساي دوایر مدیریت و همچنین رؤساي شعب تحت پوشش مديريت برگزار گردید.

مرتضي دهداري زاده مدير شعب استان بوشهر: تهديدها را به فرصت تبديل كنيم.

گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر با حضور مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان، معاون مدیریت، رؤساي دوایر مدیریت و همچنین رؤساي شعب تحت پوشش مديريت برگزار گردید.

به نام خدا

مرتضي دهداري زاده  مدير شعب استان بوشهر: تهديدها را به فرصت تبديل كنيم.

 گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر  با حضور مرتضي دهداري زاده   مدیر شعب استان، معاون مدیریت،  رؤساي  دوایر مدیریت و همچنین رؤساي شعب تحت پوشش مديريت برگزار گردید.

       در این گردهمایی دهداري زاده  مدیر شعب استان بوشهر با عرض خیرمقدم به همکاران و عرض تبريك به همكاران به جهت كسب رتبه دوم  در ارزيابي عملكرد در پايان مرداد ماه اول سال جاري  گفت: همه ما به دنبال يك هدف مشترك هستيم و آن هم رسيدن سازمان به اهداف مورد نظر است پس بايد به كمك هم شرايطي را فراهم كنيم كه بدون حاشيه و سليقه شخصي آسوده خاطر مسير را طي نموده و به اهداف كلان بانك فكر كنيم و به آن برسيم.

مدير شعب استان گفت: ما مي بايست جايگاه فعلي خود را شناسايي و دورنما و مقصد خود را بدانيم . همچنين سهم خود را از ظرفيت هاي استان بشناسيم. امروز همه همكاران مي دانند كمبودها و كاستي هاي بخش هاي مختلف ارزيابي عملكرد اعم از تجهيز منابع، وصول مطالبات، مصارف و غيره به چه ميزان و چگونه هست و اين آگاهي از شرايط باعث مي گردد كه بهتر و كارآمدتر عمل كنيم.

دهداري زاده افزود: چيزي كه باعث رشد عملكرد مديريت شده، همراهي، همدلي، همكاري، بي ادعايي، خوش فكري وساير محاسن تك  تك همكاران بوده است  پس بايد با ارائه راهكار و با توازن در عملكرد و همگامي شعب با مديريت و مثبت نگري و با كمك به هم در راستاي ارتقاء جايگاه شعب و مديريت بكوشيم. وي ادامه داد: مي بايست با پرهيز از شماتت همديگر و  با شناختن ظرفيت هاي خود  و با تبديل تهديدها به فرصت ها و هنر تبديل بحران به روزنه اي براي موفقيت به دنبال پيشرفت باشيم. وي خواستار استفاده مطلوب از مديريت زمان گرديده  و كار ميداني را سرلوحه امور خود دانست.

مدير شعب استان همچنين تاكيد بر سهولت در پرداخت تسهيلات با رعايت بهداشت اعتباري، مشاركت همكاران در تصميم ها، جدي گرفتن آموزش، توجه ويژه به مقوله بهره وري به عنوان يكي از ملاك هاي ادامه فعاليت شعب و همكاران، جانشين پروري، مثبت انديشي، نخبه پروري و.. داشتند.

پس از آن مهدي جمالوندي معاون  مديريت گفت: : موفقيت هاي حاصل شده  نتيجه  انسجام، حس همدلي بين تمامي همكاران شعب و مديريت بوده و خواهد بود. وي افزود: فقط بايد به آينده پيش روي نگريست و بدون شك ما محكوم به موفقيت هستيم كه آن هم تنها با همدلي با همديگر و به عنوان يك تيم و يك سيستم واحد با كمك به هم مسير خواهد گرديد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/30