تازه های اخبار تازه های اخبار

طي آييني مراسم و معارفه رييس شعبه مركزي بوشهر با حضور مرتضي دهداري زاده مدير شعب استان، مهدي جمالوندي معاون مديريت، تعدادي از مسؤولين مديريت و شعب برگزار گرديد.

انتصاب سعيده سليماني به عنوان رييس شعبه مركزي بوشهر

طي آييني مراسم و معارفه رييس شعبه مركزي بوشهر با حضور مرتضي دهداري زاده مدير شعب استان، مهدي جمالوندي معاون مديريت، تعدادي از مسؤولين مديريت و شعب برگزار گرديد.

انتصاب سعيده سليماني به عنوان رييس شعبه مركزي بوشهر

     طي آييني مراسم و معارفه رييس شعبه مركزي بوشهر با حضور مرتضي دهداري زاده  مدير شعب استان، مهدي جمالوندي  معاون مديريت، تعدادي از مسؤولين مديريت و شعب  برگزار گرديد.

      در اين مراسم دهداري زاده  ضمن تقدير و تشكر از  مسئول قبلي شعبه ، سعيده سليماني  را به عنوان رييس شعبه مركزي بوشهر معرفي نمود و از همكاران خواست همچون گذشته نهايت همكاري را با ايشان داشته باشند.

دهداري زاده  گفت:  شعبه مركزي  از درون و برون سازمان داراي  جايگاه ويژه اي است و نگاه خاصي  به آن مي شود. اكثريت احاد مردم، دستگاه هاي دولتي و خصوصي به خاطر نزديكي شعبه به مديريت و حدود اختيارات بيشتر به اين شعبه مراجعه مي كنند كه بايد قدر اين جايگاه را دانست.

    وي از لحاظ درون سازماني نقش نيروي انساني را اصلي و اساسي دانست و افزود: مسؤولين شعب نقش هماهنگ كننده را دارند . كارمندان شعبه مركزي بايد الگو براي ساير كاركنان باشند و با فاصله گرفتن  از حاشيه ها فقط به فكر پيشرفت باشند.

وي با تاكيد بر تكريم ارباب رجوع اظهار داشت: يك از معيارهاي انتصاب همكاران در پست هاي سازماني تكريم ارباب رجوع هستند. آنان با ارائه بازخورد از نحوه تعامل و همكاري كاركنان، به نوعي با واسطه در انتصاب شما سهيم هستند. ما بايد بدانيم حتي يك مشتري ناراضي هم زياد است.

دهداري زاده خواستار تلاش مضاعف همكاران جهت ارتقاء درجه شعبه شد و افزود: بايد تلاش مضاعف نماييم و با يك برنامه ريزي هماهنگ و منسجم  بتوانيم درجه شعبه را ارتقاء دهيم به نحوي كه زمينه ايجاد مشاغل سازماني جديد براي همكاران فراهم گردد.

در انتها حكم سعيده سليماني به عنوان رييس شعبه مركزي بوشهر توسط دهداري زاده مدير شعب استان بوشهر به وي اهداء گرديد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/30