تازه های اخبار تازه های اخبار

مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 2 روز ، بصورت حضوري در دو گروه در محل ساختمان مديريت برگزار گرديد.

مدير شعب استان بوشهر: بايد به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك پيش برويم

مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 2 روز ، بصورت حضوري در دو گروه در محل ساختمان مديريت برگزار گرديد.

« به نام خدا»

مدير شعب استان بوشهر: بايد به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك پيش برويم

     مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 2 روز ، بصورت حضوري در دو گروه  در محل ساختمان مديريت  برگزار گرديد.

      در اين جلسات به بررسي و تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي ارزيابي عملكرد شعب در شش ماهه نخست سال پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسي قرار گرفت و رؤساي شعب برنامه هاي خود را براي  ماه هاي  باقي مانده تا پايان سال جاري  به منظور پوشش نواقص و جبران كاستي ها ارائه نمودند .

      مرتضي دهداري زاده  مدير شعب استان بوشهر با بررسي دقيق و  آسيب شناسي عملكرد شعب گفت: بايد به صورت علمي روي شاخص ها كار شود و براي جزء به جزء شاخص ها برنامه داشته باشيم و از نقاط قوت استفاده كنيم و به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك  با برنامه و هماهنگ با سياست هاي بانك و به صورت روزآمد پيش برويم.

وي يادآورگفت: بايدحرکت در جهت این راهبرد و استراتژی کلان مورد اهتمام و توجه بیشتر شعب قرار گیرد.

مدير شعب استان بوشهر به منظور ارتقاء دانش همکاران شعب در حوزه ی دستور العمل ها و بخشنامه های بانکی،  برگزاری فعال و کاربردی جلسات بخشنامه خوانی همراه با تبادل نظر بین همکاران را بسيار جدي خواند و آن را از اولويت ها دانست.

دهداري زاده افزود: با عنایت به سیاست کلان بانک در حوزه های خدمات کارمزد محور،  صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و سایر خدمات کارمزد محور مي بايست مورد توجه و اهتمام بیشتر شعب قرار گیرد. همچنين ايشان لزوم جدیت و تسریع در پیگیری و وصول مطالبات بانک به عنوان منابع فریز شده به ویژه مطالبات مشکوک الوصول را مورد تاًکید قرار داد.

  در انتها وي برلزوم جديت شعب در پيشبرد طرح اقدام ملي مسكن به عنوان يكي از شاخص هاي مهم و اساسي بانك در راستاي جهش توليد مسكن تأكيد نمود.

      

آخرین بروزرسانی 1400/8/1