پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

بانك مسكن در سال 1346 فعاليت خود را تحت نام بانك رهني در بوشهر آغاز نمود. با گذشت زمان و گسترش فعاليت هاي بانك و فراهم شدن زمينه و امكانات لازم و همچنين به منظور روان سازي و تسريع امور و تمركز زدايي، در سال 1377 شعب استان بوشهر (12 شعبه) از استان فارس مجزا گرديده و حوزه استان بوشهر تشكيل گرديد. يكسال بعد يعني در سال 1378 حوزه استان بوشهر به سرپرستي  استان بوشهر تبديل گرديد.

در حال حاضر نيز مديريت شعب استان بوشهر با 22 شعبه و يك باجه در طبقه مديريت هاي شعب درجه 2 نوع الف كشور، به فعاليت خود ادامه مي دهد.

هم اكنون ساختمان اين مديريت در خيابان امام خميني بوشهر با 7 دايره شامل دواير تجهيز و پشتيباني، مالي و داده ها، سيستم ها، اعتبارات، حقوقي، بازرسي و اداري، رفاهي و آموزشي واقع گرديده است.

اين مديريت طي 51 سال فعاليت خود شاهد حضور آقايان عبدالحسين خدري( ازسال 1378 الي 1381)، مرحوم كرم الله قشقايي (از سال 1381 الي 1384)، محسن اميري( از سال 1384 الي 1388) و مسلم ارشاد( از سال 1388 الي 1392) در سمت مديريت اين استان بوده است و اكنون قريب به مدت 4 سال است آقاي سيد حسين موسوي عهده دار اين سمت خطير را در استان بوشهر است.

قابل ذكر است اين مديريت در حال حاضر داراي 185 كارمند شاغل و 19 نفر بازنشسته و 3 نفر وظيفه بگير بوده و از 22 شعبه تحت پوشش تعداد 7 شعبه در شهر بوشهر، 15 شعبه در شهرستان هاي استان و يك باجه در اداره كل راه و شهرسازي مي باشد.

مديريت شعب استان بوشهر از لحاظ منابع در رتبه ششم و از نظر مصارف در جايگاه اول در بين بانك هاي استان قرار گرفته است.

در زمينه بانكداري الكترونيك نيز اين مديريت با 38 دستگاه خودپرداز (ATM) و 1357 دستگاه پايانه فروشگاهي(POS) در حال خدمت رساني به مشتريان بانك و مردم شريف استان مي باشد.

موقعيت مناسب شهر و استان بوشهر و مزيت هاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، شيلات، نخيلات و گردشگري استان زمينه مناسبي براي تحول اقتصادي و افزايش توليد مسكن در اين استان را فراهم نموده است كه اميد است با تمهيدات صورت پذيرفته بستر مناسبي جهت خانه دار شدن مردم استان ايجاد گردد.( خرداد 1397)