تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري جلسه وصول مطالبات روستايي در اردبيل

معاون مدير اردبيل به همراه رييس دايره وصول مطالبات مديريت در جلسه اي كه با هدف ارزيابي عملكرد موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستايي واهداف و انتظارات بانك در سالجاري برگزارشد ازنزديك در جريان روند اجراي وصول مطالبات و مسائل و مشكلات موجود در اين بخش قرارگرفت.

معاون مدير اردبيل به همراه رييس دايره وصول مطالبات  مديريت  در جلسه اي كه با هدف  ارزيابي عملكرد موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستايي واهداف و انتظارات بانك در سالجاري  برگزارشد ازنزديك در جريان روند اجراي وصول مطالبات و مسائل و مشكلات  موجود در اين بخش  قرارگرفت.

آقاي اكبر صفاري معاون مدير شعب اردبيل با تشريح اهداف ابلاغي براي استان در حوزه مطالبات روستايي ازعملكرد خوب موسسه در كاهش مطالبات روستايي  تجليل نمود و براي همكاري در كاهش مطالبات پرونده هاي مشاركتي تاكيد نمود.

معاون مدير شعب اردبيل در ادامه سخنان خود  نسبت به اطلاع رساني مجدد بخشودگي سود و جرائم بانكي تاكيد نمودند و در خصوص طرح بخشودگي جريمه يعني طرح جديد ميثاق  توضيحاتي ارائه نمودند و از عوامل و دست اندركاران شركت خواست تا با برنامه ريزي صحيح از فرصتهاي  پيش رو نهايت استفاده را ببرند .

   آقاي جمالي  رييس هيات مديره شركت حقوقي عدالت گستران محجوب ضمن ارائه  آمار و ارقام از همكاري صميمانه روساي شعب مديريت اردبيل تشكر نمود و از تلاش مجموعه عوامل شركت  درنيمه اول سال 98 سخن به ميان آورد واز همكاري بالغ بر 90 درصد مديونين بانك مسكن و شروع پرداخت اقساط خود خبر دادند. وي موسسه را متعهد به تحقق اهداف ابلاغي بانك براي استان در پايان سال عنوان داشته و اظهار داشت با برنامه ريزي هاي صورت گرفته اميدواريم شاهد تحقق اهداف شويم ايشان همچنين از تشكيل واحد اجرابراي مراحل اجرا از طريق ثبت اسناد باحضور پيشكسوتان و كارشناسان خبره ثبت اسناد در موسسه و بهره برداري از نرم افزار جامع وصول مطالبات خبر داد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31