تازه های اخبار تازه های اخبار

عيادت از همكار بيمار در مديريت اردبيل

مدير شعب اردبيل به همراه همكاران ستاد مديريت و شعب تابعه ازهمكار بيمار عيادت نمودند.

ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب اردبيل به همراه  كاركنان مديريت وجمعي از شعب اردبيل  درجريان   عيادت از آقاي شهريارنصيري همكار شركتي مديريت اردبيل كه دربستر بيماري بسر ميبرد ضمن  دلجويي ازنامبرده و خانواده محترمشان براي ايشان آرزوي تندرستي و سلامتي  نمودند. 

آخرین بروزرسانی 1398/6/31