فهرست اخبار فهرست اخبار

مراسم تجليل از اساتید مدیریت شعب استان بوشهربا حضور مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان بوشهر، معاون ایشان، روساي شعب شهر بوشهر و تعدادي از مسؤولين دواير مديريت برگزار گردید.

تجليل از همكاران استاد در مديريت شعب استان بوشهر

در این مراسم مرتضي دهداري زاده مدیرشعب استان بوشهر گفت: اگر امروز بانک ‍‍‍‍‍‍‌پویاست به واسطه آموزش های این استادگرانقدر می باشد.

«به نام خدا»

تجليل از همكاران استاد در مديريت شعب استان بوشهر

مراسم تجليل  از اساتید مدیریت شعب استان بوشهربا حضور مرتضي دهداري زاده مدیر شعب استان بوشهر، معاون ایشان، روساي شعب شهر بوشهر و تعدادي از مسؤولين دواير مديريت برگزار گردید.

در این مراسم مرتضي دهداري زاده مدیرشعب استان بوشهر گفت: اگر امروز بانک ‍‍‍‍‍‍‌پویاست به واسطه آموزش های این استادگرانقدر می باشد.

دهداري زاده افزود: ما اگر تنها یک جمله از کسی بیاموزیم باید قدردان آن شخص باشیم. وي افزود: اساتید حق بزرگی بر همکاران دارند و باید به بهترین و با شکوه ترین نحو از آنان تجلیل به عمل آید.

مدیر شعب استان بوشهرادامه داد: آموزش نه تنها هزینه نیست بلكه سرمايه گذاري در حوزه منابع انساني به عنوان مهمترين منابع سازمان است. پس آموزش مي بايست مستمر و مداوم باشد چرا كه هر مقدار كه سطح كيفي آموزش را ارتقاء بدهیم سازمان پویاتر می شود و ما باید تلاش کنیم کلاس های آموزشی را هرچه فعالترو پربارترو با تلفیقی از تجربیات علمي با  دستورالعمل ها و بخشنامه ها برگزار نماییم تا يادگيري موثر صورت پذيرد.

وی افزود: اساتيد مي بايد  همیشه آماده و بروز باشند و از اطلاعات علمي و اقتصادی  روز آگاهي كامل داشته باشند و با تلفیق اين مطالب  با دروس باعث حلاوت و شیرینی کلاس و فهم بهتر مطالب گردند.

 در انتها از آقايان مهدي عالي حسيني، عبدالكريم حسيني، عباس خالوزاده، محمدرضا ستاريان،  بهروز خياط، متين قاسمي، زمان جميري و خانم ها سارا شهبازي،  فاطمه بهادري، معصومه بندرگاهي و زهرا مومني لندي به عنوان اساتيد همكار مديريت با اهداء لوح تقدير و هديه تجليل به عمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/13