فهرست اخبار فهرست اخبار

«توزيع بيش از 600 بسته كامل لوازم التحريرميان دانش آموزان دبستان شهداي بانك مسكن تنگستان»

«توزيع بيش از 600 بسته كامل لوازم التحريرميان دانش آموزان دبستان شهداي بانك مسكن تنگستان»

مرتضي دهداري زاده مدير شعب بانك مسكن استان بوشهر در راستاي انجام مسؤوليت هاي اجتماعي بانك مسكن اظهار داشت: بانك مسكن به پاس مسؤوليت اجتماعي كه دارد برخود واجب مي داند از دانش آموزان حمايت نمايد. به همين منظور در ابتداي سال تحصيلي بر آن شديم تا با نيت خير خواهانه وخدا پسندانه به بيش از 600 نفر از دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم بسته هاي لوازم التحرير دانش آموزي كه يكي از اركان و اصلي ترين اجزاء مورد نياز دانش آموزان در طول سال تحصيلي مي باشد اهداء نماييم.

« به نام خدا»

«توزيع بيش از 600 بسته كامل لوازم التحريرميان دانش آموزان دبستان شهداي بانك مسكن تنگستان»

     مرتضي دهداري زاده  مدير شعب بانك مسكن استان بوشهر در راستاي انجام مسؤوليت هاي  اجتماعي بانك مسكن اظهار داشت: بانك مسكن  به پاس مسؤوليت اجتماعي كه دارد برخود واجب مي داند از دانش آموزان حمايت نمايد. به همين منظور در ابتداي سال تحصيلي  بر آن شديم تا با نيت خير خواهانه وخدا پسندانه به بيش از 600 نفر از دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم بسته هاي لوازم التحرير دانش آموزي كه يكي از اركان و اصلي ترين اجزاء مورد نياز دانش آموزان در طول سال تحصيلي مي باشد  اهداء نماييم.

مدير شعب استان بوشهر تأمين نيازهاي اوليه تحصيلي دانش آموزان نيازمند را سبب ايجاد آرامش فكري و روحي بيشتر در آنان خواند.

وي افزود: امروز كه كشور درگير  ويروس كرونا شده است، بيشتر ارزش علم نمايان شده و ما اميدواريم با تربيت نسلي دانشمند بر تمام بيماري ها فائق آييم.

          ضمناً دانش آموزان و اولياء مدرسه نيز از مدير شعب بانك مسكن استان بوشهر خواسته هايي داشتند كه ايشان جهت پي گيري آن ها از طريق ادارات مركزي بانك  قول مساعد دادند.

     همچنين رسولي مدير مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم هم طي سخناني از عملكرد بانك تقدير و تشكر نمود.

  گفتني است هر ساله مايحتاج دانش آموزان مدرسه شهداي بانك مسكن اهرم تنگستان  با حضور مسؤولين بانك مسكن، مدير مدرسه و تعداد از معلمان و  دانش آموزان برگزار مي گردد.

آخرین بروزرسانی 1400/7/26