منشور اخلاقی اداره کل آموزش منشور اخلاقی اداره کل آموزش

 

 

منشور اخلاقی اداره کل آموزش

 

 

ما كاركنان اداره کل آموزش با توكل به خداي متعال و سرلوحه قرار دادن مباني اسلامي و فرهنگ ايراني و تبعيت از آيات و احاديث شريف معتقديم كه پايبندي به ارزش­هاي ذيل چراغ راه ما در تحقق تعالي فردي و اهداف سازماني خواهد بود:

 

 • ما معتقديم كه هدف غایی آموزش استقرار نظام و سازمان یادگیرنده است، لذا تمام توان و تلاش خود را صرف استقرار سازمان يادگيرنده مي نماييم .
 • رعايت نظم، آراستگي، وقت شناسي، مسئوليت پذيري وحاكميت وجدان كاري.
 • رفتار شايسته و رعايت ادب، احترام و نزاكت با ديگران
 • رعايت عدالت و انصاف در ارائه خدمات و فرصت ها و پرهيز از هرگونه تبعيض
 • تعهد و پايبندي به صداقت، راست كرداري و امانت داري
 • احترام به عقايد و ارزشهاي انساني ديگران
 • اعتقاد به مشاركت در انجام امور محوله
 • تلاش ما كسب جايگاهي است كه ميان آرمانها و عملكرد ما فاصله اي نباشد.
 • هدف ما اين است كه با شناسايي دقيق نياز ها ي سازمان و انتظارات همكاران، خدمات آموزشي را فراتر از انتظارات ارائه كنيم
 • ما به ارزش آفريني مستمر و هم افزايي حاصل از تفكر جمعي ايمان داشته و معتقديم كه اثربخشي آموزشي بدون فعاليت گروهي امكان پذير نيست
 • تلاش مستمر ما اين است كه ارتقاء سطح عملكرد آموزش را همگام  با رعايت اصل صرفه جويي پيگيري كنيم .
 • ما هرگونه پيشنهاد و انتقاد و اظهار نظر همكاران  را ارج نهاده و آن را فرصتي يگانه براي رشد  و ارتقاي فردي و سازماني خود مي دانيم .
 • تلاش مستمر ما اين است كه ارتقاءسطح عملكرد آموزش را همگام  با رعايت اصل صرفه جويي پيگيري كنيم
 • ما به تعلقات سازماني متعهد بوده و با سرلوحه قراردادن قانون و مقررات تلاش مي كنيم تا مسئوليت و اختيارات اداري خود را در جهت منافع سازمان به بهترين شكل به كار بنديم .