تسهیلات ویژه زوجین از محل حساب پس انداز مسکن جوانان تسهیلات ویژه زوجین از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

 شرایط حساب   

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .

 مدت انتظار : بین ۵ تا ۱۵ سال

نرخ سود تسهیلات: 9درصد

مدت بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال

روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 

 

شرایط استفاده از مزایا وتسهیلات حساب پس انداز جوانان

هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.

 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.

تسهیلات زوجین

اعطای تسهیلات با سپرده از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان به زوجین (زوجین ِمشمول تسهیلات مسکن جوانان) بر روی یک پلاک امکان‌پذیر می‌باشد. بر این اساس زوجین دارنده حساب‌ پس‌انداز مسکن جوانان که طبق مقررات این حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول دریافت تسهیلات موضوعه گردند، می‌توانند از سقف امتیاز تسهیلاتی متعلق به حساب خود (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی) بهره‌مند گردیده و نسبت به تهیه واحد مسکونی مشترک با قدمت حداکثر 25 سال اقدام نمایند. در خصوص املاک بیش از 25 سال و حداکثر  30سال قدمت نیز، سقف تسهیلات در حالت زوجین (مجموع تسهیلات زوج و زوجه) همانند تسهیلات از محل اوراق ممتاز تعیین می‌گردد. ضمناً در اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین، علاوه بر اینکه هر یک از زوجین باید به صورت مجزا مشمول تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان باشند، رعایت سایر ضوابط تعیین شده در تسهیلات زوجین از جمله خرید شش‌دانگ واحد مسکونی، تکافوی 80 درصد ارزش ملک سهم هر یک از زوجین برای تسهیلات اعطایی به هر یک از ایشان و ... به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد.

 

توضیح1: محدودیت پرداخت صرفاً یک فقره تسهیلات زوجین به هر زوج در این تسهیلات نیز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین (همانند تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم زوجین و صندوق مسکن یکم زوجین) به زوجینی که قبلاً از هر یک از انواع تسهیلات مسکن زوجین استفاده نموده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

توضیح2: چنانچه متقاضیان واجد‌الشرایط استفاده از تسهیلات مسکن جوانان زوجین (فاقد سابقه اخذ تسهیلات زوجین) قصد ابتیاع پلاکی را داشته باشند که بر روی آن واحد، بدهی تسهیلاتی فروش‌‌­اقساطی خرید یا واگذاری سهم­‌‌الشرکه مسکن (به غیر از تسهیلات یارانه­‌‌ای) وجود داشته باشد، و یا تقاضای دریافت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه و انتقال مانده بدهی تسهیلات قبلی (به غیر از تسهیلات یارانه‌ای) از سوی زوجین ارایه گردد، پرداخت تسهیلات همزمان با انتقال مانده بدهی تسهیلات و یا تعویض وثیقه به شرح فوق، مجموعاً تا سقف تسهیلاتی قابل پرداخت از محل حساب پس‌­انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی محل وقوع ملک) ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان­‌‌پذیر می­‌‌باشد.

 

تاریخ ویرایش1400/7/18- 14:30