نتایج قرعه کشی طرح مهرگان نتایج قرعه کشی طرح مهرگان

کد مدیریت جوایز کد شعبه نام شعبه شماره قرارداد نام مشتری
222 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2456 هفده شهریورجنوبی تهران 246411032 مهناز بهروشن
224 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1916 شهرک واوان 11866259 اصغر باقری اسکی کنه
224 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1988 ایران زمین تهران 116234761 مریم معتمدی یزدی
264 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1561 قرچک 169821865 ابوذر مخلص آبادی فراهانی
264 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1757 فارابی تهران 11623897 نادر چوخاچی زاده مقدم
222 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1297 نارمک تهران 418110814 حسین زندی
222 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2129 دوم تهرانپارس 227420218 مریم بابایی
222 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2695 میدان شهیدکلاهدوزتهران 469113638 سرور میرزایی
222 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1648 تهرانپارس تهران 116235533 عبدالرضا پورواحدی
222 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 2692 چیذرتهران 2464189 آرزو مصنوعی تجریشی
222 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1648 تهرانپارس تهران 116262721 سارا مختاری
224 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1859 تهرانسرتهران 116222784 جواد حسینی
224 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2445 ازادی تهران 469114792 میثم قربانی
224 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2865 مرکزی شهرقدس 289910568 مجید کشاورز رودپشتی
224 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1246 مرکزی شهریار 246411612 رقیه نظری
264 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2462 میدان نمازشهرری 274420421 مریم شیخ دارانی
264 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 2711 کیانشهرتهران 272927005 معصومه جوانی
 
کد مدیریت جوایز کد شعبه نام شعبه نام مشتری
211 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1117 مرکزی شیراز حسین کشتکار
212 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1262 مرکزی اهر (شهیداصغرزاده) حسین آقاپور
216 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1691 انقلاب اهواز محمد اکبری
216 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2161 عدالت بهبهان رفعت سجادیان
227 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 4169 بندر خمیر مسلم خسروی درگوری
228 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1197 تویسرکان –شهیدسوری لیلی ورمزیار
244 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1514 مرکزی قروه ذبیح اله شجاعی زاده
246 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1458 مرکزی زابل خدیجه سنچولی
248 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1829 ولیعصرگرگان ناهید خوش سیرت توماج
211 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1117 مرکزی شیراز محمدرضا معصومی
211 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2469 میدان دانشجوی شیراز راضیه تکش
212 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1625 شمس تبریزی تبریز پری پورزادهفدران
212 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1519 ازادی تبریز فریبا دریادل
214 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1846 احمدابادمشهد طاهره ترنجی زاده
215 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2729 میدان گلستان کرمانشاه فریده شرفی
215 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1281 سنقرکلیایی سارا اصغری
216 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1279 سلمان فارسی اهواز مهرداد امیری
216 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 4295 سوم خرداد خرمشهر محمد حسین بچاری
218 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1656 خانه اصفهان ربابه دیباجی
219 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1722 نکا خدیجه رجنی
221 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1845 گلساررشت آزیتا وردکار
225 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1866 ولیعصرکرج مریم ملاتقی
225 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1741 سه راه حافظیه فردیس ابتهاج جواهری
226 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 2246 انقلاب خوی محمد نظیفی
227 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1178 مرکزی بندرعباس سمیه عسکری دهستانی
227 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1597 میناب عبدالمهدی مقدسی
228 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1851 امام زاده عبداله همدان فریبا کرمی
228 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1422 اسداباد امیرحمزه فروتن
229 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1125 مرکزی یزد راضیه طحان بیده
241 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 1259 مرکزی ساوه سیده خدیجه رضوانی
242 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2562 جعفری بروجرد معصومه ضیایی
244 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1664 بانه محمد احمدی
246 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 2616 بلوچ ایرانشهر امید عباسی
248 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 2614 شهدای گرگان فاطمه کریم آبادی
255 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 1671 ایت الله حیدری ایلام کورش موسوی
257 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 2775 معلم یاسوج سجاد چراغسحر
261 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 2625 هفتم تیرقم عصمت عطایی