اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

عضو هیات عامل بانک و معاون امور شعب و بازاریابی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون اعتباری
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون منابع انسانی
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون مالی و پشتیبانی
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
عضو هیات عامل بانک و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن -طبقه سوم
تلفن : 021-66728200
نمابر : 021-66728203
 

نقشه سایت نقشه سایت