اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون اعتباری

محمدحسن علمداری
عضو هیات عامل بانک و معاون اعتباری
تلفن : 021-82932600
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : اداره کل اعتبارات،اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری،اداره کل امور بین الملل

نقشه سایت نقشه سایت