اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات

داود خلجستانی
عضو هیات عامل بانک و معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات
تلفن : 021-82932205
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : اداره کل حقوقی،اداره کل پیگیری وصول مطالبات

نقشه سایت نقشه سایت