معاونان ادارات معاونان ادارات

اداره کل نظارت و ارزيابي اعتباري- معاون توسعه اعتبارات
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88779463
نمابر : 021-88779463
اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون تسهیلات تکلیفی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88781133
نمابر : 021-88781133
اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون توسعه اعتبارات و تأمین مالی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
اداره کل آمار و اطلاعات - معاون آمار و بررسی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
اداره کل آمار و اطلاعات - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-66701908
نمابر : 021-66709638
اداره کل امور بين الملل - معاون ستادی و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك 8 طبقه 4
تلفن : 021-26200766
نمابر : 021-22034504
اداره کل امور بین الملل - معاون اجرایی
آدرس پستی : تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك 8 طبقه 4
تلفن : 021-26200765
نمابر : 021-26200765
اداره کل امور بین الملل - معاون خارجه
آدرس پستی : تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك 8 طبقه 4
تلفن : 021-26231091
نمابر : 021-26231091
اداره کل امور کارکنان - معاون فنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
تلفن : 021-66730384
نمابر : 021-66730384
اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -
تلفن : 021-66706844
نمابر : 021-66706844
اداره کل امور مدیریت های شعب - معاون امور شعب استان ها
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-88875589
نمابر : 021-88875589
اداره کل امور مدیریت های شعب - معاون هماهنگی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-88773431
نمابر : 021-88773431
اداره کل آموزش - معاون اجرایی
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644
اداره کل آموزش - معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644
اداره کل بازاریابی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88873017
نمابر : 021-88873017
اداره کل بازرسی - معاون برنامه ریزی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26230644
نمابر : 021-26230644
اداره کل بازرسی - معاون نظارتی و هماهنگی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26230699
نمابر : 021-26230699
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون پشتیبانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-66700838
نمابر : 021-66735061
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون فنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-66722268
نمابر : 021-66735061
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول
آدرس پستی : خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان عطار، نبش خيابان تك شمالي، ساختمان ادارات مركزي بانك مسكن، طبقه سوم
تلفن : 021-88781253
نمابر : 021-88781253
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88797821
نمابر : 021-88797821
اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88793552
نمابر : 021-88793552
اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88797825
نمابر : 021-88797825
اداره کل پيگيري وصول مطالبات - معاون
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
تلفن : 021-88844597
نمابر : 021-88200298
اداره کل تجهیز و پشتیبانی - معاون پشتیبانی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26202954
نمابر : 021-26202954
اداره کل تجهیز و پشتیبانی - معاون تجهیز
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-75358294
نمابر : 021-26204890
اداره کل تجهیز و پشتیبانی - معاون کمیسیون
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26204896
نمابر : 021-26204896
اداره کل حسابداری - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
تلفن : 021-66709635
نمابر : 021-66709659
اداره کل حسابداری - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
تلفن : 021-66749653
نمابر : 021-66709659
اداره کل حسابرسی داخلی - معاون
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8
تلفن : 021-26231066
نمابر : 021-26231066
اداره کل حفاظت پرسنلی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم
تلفن : 021-88662858
نمابر : 021-82932721
اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -
تلفن : 021-66703923
نمابر : 021-66730386
اداره کل حفاظت و امور ایمنی - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول-
تلفن : 021-66707297
نمابر : 021-66701907
اداره کل حقوقی - معاون خدمات حقوقی و قراردادها
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو-
تلفن : ۰۲۱-88200271
نمابر : ۰۲۱-88200295
اداره کل حقوقی - معاون دعاوی
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88200297
نمابر : 021-88200295
اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88795851
نمابر : 021-82932907
اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیت مدیره
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
اداره کل رفاه کارکنان - معاون امور رفاهي و تسهيلاتي
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم-
تلفن : 021-66710944
نمابر : 021-66743010
اداره کل رفاه کارکنان - معاون درمان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-66701905
نمابر : 021-66743010
اداره کل روابط عمومی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-88781103
نمابر : 021-82932102
اداره کل ساختمان - معاون املاک
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26203492
نمابر : 021-26203492
اداره کل سازمان و روش ها - معاون بهبود روش های
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88873634
نمابر : 021-88873634
اداره کل سازمان و روش ها - معاون سازماندهی
آدرس پستی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88873347
نمابر : 021-88873347
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون امنیت
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 66748805
نمابر : 66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون عملیات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66735062
نمابر : 021-66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون مرکزداده
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66743410
نمابر : 021-66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون نرم افزار
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66725694
نمابر : 021-66728099
اداره کل گزینش - معاون
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم - معاون
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم
تلفن : 021-26309249
نمابر : 021-26309249
اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم
تلفن : 021-88774047
نمابر : 021-88774047
اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی جنوبی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن
تلفن : 021-66717175
نمابر : 021-66708695
اداره کل نقدینگی و خزانه داری - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول
تلفن : 021-66707069
نمابر : 021-66707069
اداره کل نقدینگی و خزانه داری- معاون خزانه
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول کدپستی:
تلفن : 021-66708171
نمابر : 021-66708171
معاون اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
معاون اداره کل مالی بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره یک بانک مسکن
تلفن :
نمابر :
معاون کسب و کار اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66722534
نمابر : 021-66723528