مدیریت شعب آذربایجان-شرقی مدیریت شعب آذربایجان-شرقی

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان شرقی

خلیل ایمانی بخشایش
معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان شرقی
تلفن : 041-35299206
نمابر : 041-35537390
آدرس پستی : خيابان امام خميني(ره)- روبروي خيابان خاقاني- ساختمان بانك مسكن- طبقه چهارم