نمایش اخبار نمایش اخبار

با حضور مديرعامل و اعضاي هيأت مديره صورت گرفت:

افتتاح محل جديد صرافي و کارگزاري بانک مسکن

با حضور مدير عامل، اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره گروه مالي بانک، محل جديد فعاليت شرکتهاي صرافي و کارگزاري افتتاح شدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل گروه مالي بانک، دکتر بت شکن به همراه اعضاي هيأت مديره بانک و گروه مالي، طي اين برنامه، ضمن بازديد از فضا و امکانات صرافي، از کارکرد عملياتي و سيستم هاي نرم افزاري مورد استفاده مانند سامانه سنا، از نزديک آشنا شدند.

در جلسه جانبي که پس از مراسم افتتاحيه صرافي صورت گرفت، احمدي مدير عامل شرکت صرافي، در خصوص رعايت استانداردهاي لازم امنيتي و اجرايي مصوبه بانک مرکزي و نيروي انتظامي توضيحات لازم را براي هيأت مديره بانک و گروه مالي ارايه کرد و در خصوص فعاليت هاي صرافي، موضوعاتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنين دکتر بت شکن ضمن بازديد از دفتر جديد شرکت کارگزاري و امکانات جديد برقرار شده در محل جديد، طي جلسه اي به بررسي آخرين دستاوردها و فعاليت هاي آن شرکت پرداخت.
 بر اساس اين گزارش طي ارايه اي که در جلسه مشترک اعضاي هيأت مديره بانک و گروه مالي در محل کارگزاري برگزار شد، ارزش آفريني مالي، بهبود فرايندها، توسعه بازار و محيط رقابتي و فعاليت هاي جاري اين شرکت تابعه گروه مالي، به عنوان سرفصل اقدامات شاخص تشريح شدند.
در اين نشست بحرالعلوم، مديرعامل کارگزاري نيز ضمن شرح اقدامات اخير صورت گرفته، از رونمايي از سايت جديد اين کارگزاري در ماه جاري خبر داد که گامي ديگر در راستاي بهبود ارتباط با مشتريان و تعامل سازنده با آنها خواهد بود.
اين گزارش مي افزايد: در اين ديدار مصطفي ازگلي، مدير عامل گروه مالي نيز افزايش ظرفيت هاي فعاليتي از طريق توسعه امکانات و سرمايه انساني و منابع در اختيار را از نکات مثبت حمايتي از سوي بانک خواند و آن را زمينه ساز رشد بيش از بيش فعاليت هاي شرکت هاي تابعه گروه مالي دانست.
در پايان مدير عامل بانک، ضمن تقدير از زحمات گروه مالي براي داشتن رويکرد توسعه اي و مديريت بهينه منابع، همافزايي فعاليت هاي شرکت هاي تابعه گروه و صرافي با سرفصل هاي مشترک اقدام را، از ظرفيت هاي غيرقابل چشم پوشي در مجموعه شرکت هاي تابعه گروه مالي خواند.

 

آخرین بروزرسانی 1395/11/30