نمایش اخبار نمایش اخبار

عملکرد بانک مسکن در سال 95 نشان می دهد

رشد 371 درصدی جذب منابع صندوق پس انداز مسکن یکم

بانک مسکن در 12 ماهه 1395 ، توانست با جذب مبلغ 26هزار و 597 میلیارد ریال سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم، رکورد 371درصد رشد در جذب منابع این صندوق را ثبت کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره عملکرد این بانک در صندوق
 پس انداز مسکن در سال 1395 گفت: مانده اين سپرده ها از مبلغ هفت هزار و 167 میلیارد ریال در پايان سال 1394 به مبلغ33 هزار و 764 میلیارد ریال در پایان سال 1395 افزایش یافته است.

وی افزود: جذب منابع این صندوق در 12 ماهه 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 371 درصد به ارزش 26 هزار و 597 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد.

ایزدی با ارائه جزئیات بیشتری از عملکرد بانک مسکن در مورد اجزای تشکیل دهنده صندوق پس انداز مسکن توضیح داد: تعداد و مانده سپرده پس‌انداز مسكن يكم در پايان سال 1395،تعداد 154 هزار و 81 فقره و معادل 33 هزار و 764 میلیارد ریال بوده که در طول این مدت، به طورت مداوم، روندی صعودی داشته است.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره سپرده پس انداز مسكن جوانان نیز عنوان کرد: مانده اين نوع سپرده از مبلغ 14 هزار و 479 میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 15 هزار و 323 میلیارد ریال در پایان سال 1395 افزایش یافته که با شش درصد رشد،  معادل 844 ميليارد ريال افزايش را نشان مي دهد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/16