اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل نقدینگی و خزانه داری

بازگشت

معاون اداره کل نقدینگی و خزانه داری

روح اله رشیدی
معاون اداره کل نقدینگی و خزانه داری
تلفن : 021-64572461
نمابر : 021-66707069
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول

ساختار سازمانی ساختار سازمانی