اداره کل بازرسی اداره کل بازرسی

بازگشت

اداره کل بازرسی - معاون برنامه ریزی

اصغر قمرئی فر
اداره کل بازرسی - معاون برنامه ریزی
تلفن : 021-26230644
نمابر : 021-26230644
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8

ساختار سازمانی ساختار سازمانی