اداره کل بازرسی اداره کل بازرسی

بازگشت

معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی

اصغر قمرئی فر
معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-26230644
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8

ساختار سازمانی ساختار سازمانی