اداره کل بازرسی اداره کل بازرسی

بازگشت

معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی

مجید والائی شریف
معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی
تلفن : 021-26230699
نمابر : 021-26230699
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8

ساختار سازمانی ساختار سازمانی