راهنمای OTP راهنمای OTP

به منظور ارتقای سطح امنیت و اطمینان بخشی به مشتریان ، جهت بهره برداری از خدمات الكترونیكی بانك مسكن، دستگاه صدور رمز یكبار مصرف (دستگاه OTP) به مشتریان ارائه می گردد. از این دسـتگاه می توان جهت تولید رمز ورود و انجام عملیات بانكی در سامانه اینترنت بانك بهره گرفت. با استفاده از دستگاه OTP انجام عملیات بانكی با سقف مبلغ بالاتر امكان‌پذیر می‌باشد.
 
مراحل فعال سازی و استفاده از دستگاه otp به شرح ذیل می باشد.
 
1- مراجعه به شعب بانک مسکن
درخواست دستگاه OTP و اتصال آن به نام كاربری، كارت یا حساب مورد نظر در اینترنت بانك 
 
2- مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک مسکن
 
3- انتخاب گزینه "رمز یکبار مصرف" در صفحه ورود
اینترنت بانک مسکن
 
4- استفاده از دستگاه OTP جهت صدور رمز یکبار مصرف
   1- با فشار دادن کلید توکن   را روشن کنید.otp
   2- پس از مشاهده نمودن عبارت - - - -PIN رمز پیش فرض را از روی برگه رمز OTP ارائه شده ( بخش سوم بند 1) وارد نمائید. سپس دستگاه عبارت - APPLI را  نشان می دهد. 
   3- کلید 1 را فشار دهید ، رمز یکبار مصرف بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
 
 5- رمز عبور تولید شده توسط دستگاه را در قسمت "کلمه عبور" در صفحه ورود اینترنت بانک وارد نمایید.
تاریخ ویرایش1398/7/13- 11:52