تسهیلات بافت فرسوده تسهیلات بافت فرسوده

سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری:

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی (دو واحد و بیشتر) و همچنین سازندگان حرفه ای از محل قرارداد عاملیت و یا بصورت توام با منابع بدون سپرده بر اساس ضوابط و مقررات ذیر‌بط جاری بشرح جدول ذیل امکانپذیر می باشد:

 

سقف تسهیلات

 


 

               

منطقه

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی و مصوب

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد بصورت انفرادی و مجتمع سازی
غیرحرفه ای

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای، توسعه گری و دارای پروانه انبوه‌سازی

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد
 به سازندگان حرفه‌ای، توسعه گری و دارای پروانه انبوه‌سازی در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی

نرخ 9%

نرخ بدون سپرده 18%

نرخ اوراق 16%

مجموع

نرخ 9%

نرخ بدون سپرده 18%

نرخ اوراق 16%

مجموع

نرخ 9%

نرخ بدون سپرده 18%

نرخ اوراق 16%

مجموع

شهر تهران

500

200

300

1000

500

700

800

2000

500

1000

1000

2500

سایر کلان شهر ها

500

100

200

800

500

600

700

1800

500

900

900

2300

سایر مراکز استانها و شهرهای بالای

200هزار نفرجمعیت

400

200

200

800

400

600

700

1700

400

900

900

2200

سایر شهرها

400

100

100

600

400

500

500

1400

400

700

700

1800

 
 

پرداخت تسهیلات توام با منابع بدون سپرده به درخواست مشتری و در صورت تایید بانک مبنی بر تامین اعتبار از ادارات مربوطه می باشد.

مدت قرارداد:

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در تمامی مناطق کشور، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر 30 ماه با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده در زمان بازدید اولیه بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

- تا 5 واحد مسکونی حداکثر 12 ماه

- 6 تا 20واحد مسکونی حداکثر 15 ماه

- 21 تا 50واحد مسکونی حداکثر20 ماه

- 51 تا 100واحد مسکونی حداکثر 24 ماه

-از 101 واحد مسکونی و بیشتر حداکثر 30 ماه

 

 • معرفی کننده:

الف- شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

ب- اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه به نمایندگی از شرکت موصوف در استان ها

 

ضوابط لازم جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات اعطایی به انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه‌ای:

پروانه‌های انبوه سازی قابل قبول:

اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری- صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی
فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان که بیش از 5سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارایه مستندات احداث حداقل 20واحد مسکونی

پروانه اشتغال به کار تجربی*

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان با لحاظ حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال تعریف شده در ظهر پروانه اشتغال

 

*در صورت ارایه پروانه اشتغال به کار تجربی، افزایش سقف صرفا تا حدود صلاحیت حرفه ای مندرج در ظهر پروانه امکانپذیر است.

اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز
(بغیر از صلاحیت‌های برق و مکانیک)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

کلیه دارندگان گواهی پیمانکاری صادره از سازمان مذکور که
در رشته ساختمان و راه رتبه بندی یا تعیین صلاحیت شده اند

 

توضیح: شناسایی دارندگان تجربی صرفا در صورت ارایه مدارک و مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی و پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب مربوطه امکانپذیر است.

 

شرایط تقسیط:

 1. تسهیلات از محل اعتبار شرکت بازآفرینی شهری(مقدار تسهیلات با نرخ 9%) و  تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی ساخت از محل منابع داخلی بانک( مقدار تسهیلات با نرخ 18%):

تا سقف مجاز تعیین شده طبق ضوابط و شرایط با نرخ سود 18%

 1. تسهیلات از محل اوراق ممتاز:

مطابق با شرایط اوراق ممتاز با نرخ سود 16درصد

 

 

سایر شرایط :

 • شخص متقاضی نباید  چک برگشتی و یا بدهی سررسید شده در سیستم بانکی داشته باشد.
 • استعلام از سامانه سپاد در خصوص وضعیت نظام وظیفه انجام می شود.
 • مدت ارایه معرفی‌نامه به بانک جهت بهره مندی از تسهیلات، از تاریخ صدور معرفی‌نامه حداکثر 45روز کاری می‌باشد.
 • انعقاد قرارداد منوط به کسب حداقل 20% پیشرفت فیزیکی توسط شریک می باشد.
 • تقسیط و واگذاری بیش از یک واحد از واحدهای مورد مشارکت از محل منابع داخلی بانک بنام سازنده و یا همسر و
  فرزندان وی و خریداران واحدها در حالت انفرادی و زوجین مشروط به احراز توانایی مالی نامبردگان در بازپرداخت اقساط ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
 • حداکثر سقف تسهیلات پرداختی بر اساس گزارش ارزیاب بانک و با رعایت سقف مقرر 80% ارزش برآورد هزینه کل اجرای طرح میسر خواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات ، با کسب رسوب حساب جاری یک ساله (یا ممتاز بدون سود) به میزان 15% کل تسهیلات پرداختی( یا به تناسب در زمان های کمتر و یا بیشتر) به متقاضیان به صورت رسوب اولیه امکانپذیر می‌باشد.

 

تاریخ ویرایش1399/12/9- 11:43