تازه های اخبار تازه های اخبار

سه ماه سه جام

موفقیت تیم فوتسال منتخب شعب شهرستان بروجرد

طي سه ماهه زمستان سال 1397 تيم فوتسال منتخب شعب بانك مسكن شهرستان بروجرد ، در سه دوره مسابقات فوتسال شركت نمود، كه طي آنها در مسابقات بسيج ادارات مقام سوم ، درمسابقات سيستم بانكي و موسسات مالي مقام دوم و در مسابقات ادارات شهرستان  كه بين 20 اداره برگزار گرديد بعد از اداره آموزش و پرورش  مقام دوم را كسب نمود.

اسامي نفرات تيم : علي احمدوند- محمدعلي  خاني علي محمد گودرزي حجت اله تيغ تيز مجيد كارگر احسان كماسي -سيد محسن موسوي سعيد بيگي ميرزا  - مربي : محسن ديناروند

سرپرست تیم : ناصر روزبهاني

آخرین بروزرسانی 1398/2/26