تازه های اخبار تازه های اخبار

درگذشت همکار بازنشسته بانک مسکن

سعید رضائی خرم (کارمند بازنشسته بانک مسکن) به دیار باقی شتافت

درگذشت همکار بازنشسته (سعید رضائی خرم ) را به کارکنان بانک مسکن و خانواده محترم ایشان تسلیت می گوئیم .
هوالباقی
چه زیبا و آرام در خاک آرمید . اگر چه در غم فقدانش حضور یاران و همدلان مرهمی بر دل داغداران بود، لیکن یک عمر زحمات شایسته اش ، مهربانی ها و اخلاص بی پیرایه اش و چهره ی پر تبسمش که حاکی از قلبی بی کینه و پر از صفا بود از وجود پر ثمرش شمعی ساخته بود که خاموشی آن آتشی بر دل همگان زد و همه با هم سوته دلان به یاد خوبی هایش به درد گریستیم ولی راضی به رضای کردگاریم که هر چند همه را از این هجران تعب ، اما سهم او شادی و طرب در حضور حضرت رب بود.
بدین وسیله درگذشت همکار بازنشسته عزیزمان مرحوم سعید رضائی خرم را به کلیه همکاران دربانک مسکن تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم ، طلب غفران الهی و برای بازماندگان گرانقدرش صبر و شکیبائی و طول عمر مسئلت می نمائیم.
آخرین بروزرسانی 1395/4/8