تازه های اخبار تازه های اخبار

حرکت ورزشی کارکنان شعبه ولیعصر(عج)

اقدام ورزشی

حرکت نمادین کارکنان بانک مسکن شعبه ولیعصر (عج) جهت ترویج امر ورزش
رئیس و کارکنان بانک مسکن شعبه ولیعصر(عج) اراک ، به منظور ترویج فرهنگ ورزش ، نشاط و شادابی ، در صبح یکی از روزهای زیبای پائیز، مسیر خانه تا محل کار (شعبه) را با دوچرخه طی نمودند. مجتبی نوری ریاست شعبه ولیعصر(عج) در گفتگو با روابط عمومی مدیریت گفت ؛ متاسفانه انس گرفتن مردم به ویژه کارکنان ادارات و سازمان ها با زندگی ماشینی ، باعث گردیده بسیاری کارمندان حتی فواصل کوتاه یکی دو کیلومتری منزل تا محل کار را با خودروی شخصی طی کنند و خواسته یا ناخواسته زمینه ایجاد ترافیک ، آلودگی هوا و مهمتر از همه کم تحرکی و بیماری های متعاقب آن را برای خود و جامعه زیست محیطی فراهم آورند. وی اظهار امیدواری کرد حرکت ورزشی امروز کارکنان شعبه ولیعصر(عج) در روزهای بعد نیز تداوم یافته و دیگر سازمان ها نیز با اقداماتی مشابه ، شادابی و طراوت را برای خود و همشهریان به ارمغان آورند.
آخرین بروزرسانی 1395/4/8